Pod egidą św. Floriana czyli strażacki „Poranek u Hieronima”

Serdecznie zapraszamy na „Poranek u Hieronima” – 5 maja 2021, godz. 10.00
wbp.lublin.pl i Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

  • W programie: 
    Goście „Poranka”: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Służbę i etos strażaka – zawodowego i działającego w szeregach Ochotniczych Strażach Pożarnych – przedstawią:
    st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
    oraz
    Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie i członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W programie wykorzystano dokumenty archiwalne ze zbiorów zbiorów mł. bryg. w st. spoczynku Mirosława Walickiego (wieloletniego komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, kolekcjonera dokumentów związanych ze strażą pożarną, organizatora Izby Tradycji Pożarniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim).

Spotkanie zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka oraz 100. rocznicy powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (1921-2021).

Związek OSP RP w 2021 roku obchodzi jubileusz 100. rocznicy zjednoczenia ruchu strażackiego. W dniach 8-9 września 1921 roku powstał Główny Związek Straży Pożarnych RP. Obecnie  Związek gromadzi 16 tysięcy OSP zrzeszających ok. 700 tysięcy członków. Strażacy ochotnicy nie tylko ratują życie i mienie ludzkie, ale również pielęgnują tradycję, rozwijają i chronią dziedzictwo kultury poprzez m.in. aktywność zespołów artystycznych i edukacyjną działalność muzeów strażackich, izb pamięci OSP oraz liczne wydawnictwa. W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia ZOSP RP wydawane są publikacje, organizowane wystawy oraz konferencje.

Historia OSP RP

Międzynarodowy Dzień Strażaka (ang. International Firefighters' Day (skrót IFFD) – międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. Oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z 1991 roku. Dodany artykuł (art. 30a) formalnie ustanawia Dzień Strażaka. W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.