Serdecznie zapraszamy na „Poranek u Hieronima”
7 czerwca 2021, godz. 10.00
wbp.lublin.pl i Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

W programie: Kongres dwóch Unii. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

Gośćmi programu będą: prof. dr hab. Iwona Hofman – Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, Kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu i prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz – Dyrektor Instytutu Wschodniego w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmowę poprowadzi dr Hubert Mącik – historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, miejski konserwator zabytków w Lublinie.

Jubileusz 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej oraz 15-lecie obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej stały się okazją do zorganizowania w Lublinie międzynarodowej konferencji Kongres Dwóch Unii – Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w bogatej ofercie całorocznych obchodów. Kongres odbył się w dniach 13-15 maja 2019 w lubelskim Centrum Kultury.  (…)

Katarzyna Czerlunczakiewicz, Małgorzata Domagała, Michał Trzewik
(Ze wstępu do publikacji 450 lat Unii Lubelskiej. Kongres dwóch Unii. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej)

 

Jest dostępna elektroniczna wersja publikacji: 450 lat Unii Lubelskiej. Kongres dwóch Unii. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

 

Fot. Dorota Mościbrodzka