Logo Lubelskich Spotkań Miłośników Regionu
IV Lubelskie Spotkanie Miłośników Regionu

„Lokalna tożsamość w źródłach informacji”

Serdecznie zapraszamy na seminarium online, którego tematem będzie 

„Lokalna tożsamość w źródłach informacji”

 26 października 2021, godz. 10.00,
Facebook WBP (otwarty dla wszystkich) 

Program

1. Otwarcie seminariumTadeusz Sławecki, Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie

2. Lokalne dziedzictwo kulturowe w internetowych źródłach informacjiJoanna Zętar, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

3. Dokumenty życia społecznego a regionalizmGrzegorz Winnicki, Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie

4. Lubelszczyzna w literaturze Bożena Lech-Jabłońska, Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie oraz Ewa Hadrian, Dział Informacji i Promocji WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie

5. Dyskusja

6. Zamknięcie obrad

Seminarium poprowadzi Bożena Lech-Jabłońska.

Spotkanie będzie tłumaczone na PJM (Polski Język Migowy)