Wrzesień – Październik 2021

 

 1. Bocheński Adolf Józef. Przyczynek do historii stosunków między ziemianami i chłopami w Polsce na podstawie źródeł archiwalnych majątku Kock : rozprawa doktorska przedstawiona na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Pruskiego w Getyndze, Adolf Józef Bocheński ; [opracowanie redakcyjne Grzegorz Figiel ; z języka niemieckiego przełożył Wiesław Szymona OP], Kock 2021
 2. Byliśmy w transportach : Dzieci Zamojszczyzny, wstęp i opracowanie Beata Kozaczyńska, Warszawa 2017
 3. Dmitroca Zbigniew. Wiersze o Lublinie, Zbigniew Dmitroca ; ilustracje: Magdalena Józefczuk-Dmitroca, Lublin 2021
 4. Dzieci moje! : biskup Stefan Wyszyński ordynariusz lubelski 1946-1949 : pamiętnik wystawy, wybór tekstów oraz dobór fotografii i dokumentów Piotr Krzysztof Kuty, Lublin 2020
 5. Futera Tomasz. Kalendarium Kocka, Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Kock 2021
 6. Gmina Hrubieszów : kultura, zabytki, historia, [tekst Dorota Grzymała i inni ; tłumaczenie Elżbieta Zabłocka], Hrubieszów 2021
 7. Jasiński Tomasz. Muzyka u św. Michała na Bronowicach : z lubelskiej tradycji chóralnej, Lublin 2021
 8. Kalinowski Szczepan. Z szacunkiem do korzeni : monografia Gminy Rokitno, Rokitno 2021
 9. Kistelska-Borkowska Klara, Walczak Marcin. Księga cudów i łask : Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej, [autorzy: Klara Kistelska-Borkowska, Marcin Walczak ; opracowanie redakcyjne: Magdalena Czarnecka], Lublin 2019
 10. Klej Tadeusz. Parafia św. Trójcy w Kluczkowicach w latach 1993-2013 : życie religijne i prace gospodarcze, Opole Lubelskie 2019
 11. Klub Integracji Społecznej w opinii lokalnego środowiska : raport z badania „Diagnoza zapotrzebowania lokalnego środowiska na usługi KIS”, [zespół autorski: Andrzej Trzeciecki, Katarzyna Sokołowska, Edyta Deszczka] ; Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella, Chełm 2020
 12. Kopcińska Beata Dagmara. Lubelskie wilki : dzieje zgrupowań partyzanckich Lubelszczyzny, Puławy [2021]
 13. Kowalczyk Karolina, Krawczyńska Magdalena, Zając Łańcuchów : historia parafii i miejscowości, [autorzy: Karolina Kowalczyk, Magdalena Krawczyńska, Monika Zając ; redakcja merytoryczna ks. prob. Tomasz Józef Konstanciuk ; zdjęcia: Marta Komarowska], Lublin 2019
 14. Kowalski Henryk, Słapek Dariusz. Tadeusz Łoposzko : 1929-1994 : uczony, nauczyciel, człowiek, Lublin 2021
 15. Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej 1991-2021, [zespół redakcyjny: ppłk SG Marta Pogoda i inni], Chełm 2021
 16. Nałęczów : nieoczywisty przewodnik, [autorzy tekstów: Aneta Bednarczyk i inni]. Nałęczów 2021
 17. Nie było kiedy płakać : losy rodzin polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny 1942-1943, T. 1-2, wstęp, wybór i opracowanie Beata Kozaczyńska, Siedlce 2014
 18. Nowak Bogdan, Żygawski Jakub. Zamość : ulice i place, Bogdan Nowak, Jakub Żygawski ; [koncepcja książki: Piotr Bartnik], Zamość 2021
 19. Perła ukryta wśród lasów : Parafia Kosobudy – album na stulecie istnienia parafii, [pod redakcją Katarzyny Zając ; autorzy: Aleksandra Dopko, Katarzyna Jaszczak, Paulina Korneluk, Karolina Kowalczyk, Magdalena Paździor], Lublin 2019
 20. Przeszłość i teraźniejszość ułęskiej ziemi, [opracowanie tekstów: Hirondelle Andrzej Grzegorczyk], Ułęż 2021
 21. Puszka Marta. Stare druki lubelskie w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2021
 22. Rowerem po Roztoczu : przewodnik po 74 trasach rowerowych, Wydanie trzecie, Rzeszów 2021
 23. Saran Gmina Łabunie : podróż, która smakuje naturą, [tekst: Dominika Saran/UG Łabunie], Łabunie ; [Lublin] 2021
 24. Struski Józef. Pamiętnik sołtysa : zapiski z czasów II wojny światowej, Lublin 2021
 25. Unia Lubelska i jej tradycje, redakcja: Ryszard Szczygieł, Lublin 2020
 26. W poszukiwaniu tego, co łączy : 25 lat partnerstwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej i Ewangelickiego Okręgu Kościelnego Balingen, redakcja naukowa: Krzysztof Leśniewski, Beatus Widmann, Lublin 2021
 27. W promieniach majowej jutrzenki : Konstytucja 3 Maja i jej znaczenie : katalog wystawy, opracowanie Bartosz Staręgowski, Lublin 2021
 28. Wac-Włodarczyk Andrzej. Lubelskie Towarzystwo Naukowe i jego Prezesi, Lublin 2021
 29. Wilk Stanisław. Wizytator apostolski Achilles Ratti w Lublinie w 1918 roku, Lublin 2021
 30. Witold Zdaniewicz i badania lubelsko-warszawskiej szkoły socjologii religii, pod redakcją Wojciecha Sadłonia, Marcina Jewdokimowa, Warszawa 2021
 31. Wlaź Henryk. Z dziejów Luchowa Dolnego, Luchów Dolny 2021
 32. Z nurtem słowa… : antologia poetycka Oddziału Lubelskiego ZLP, [redakcja i wybór utworów Agnieszka Monika Polak], Lublin 2021
 33. Załuski Krzysztof. Lublin Filmowy / Filmowy Lublin, [tekst Krzysztof Załuski], Lublin 2020
 34. Znani i nieznani : biografie bialczan, naszych babć i dziadków : I edycja konkursu, [redakcja: Edyta Tyszkiewicz, Robert Soldat], Biała Podlaska 2021