1. Domański Jarek. Zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2020
 2. Dubiel Stanisław, Juźko Andrzej. Jubileusz stulecia istnienia parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli 1920-2020 czyli …Gdy pamięć nasza tak krótko trwa, ocalmy zatem to co się da…, ks. Stanisław Dubiel, ks. Andrzej Juźko, Dzwola ; Lublin ; Lubartów 2021
 3. Galek Czesław. Droga krzyżowa ludności Zamojszczyzny, ks. Czesław Galek, Osuchy 2021
 4. Hanus Wojciech. Urząd Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1956, Rzeszów ; Warszawa 2021
 5. Hartwig Julia. Koleżanki i inne wiersze lubelskie, Julia Hartwig ; wybór wierszy Julia Hartwig, Tomasz Pietrasiewicz ; wstęp Paweł Próchniak, Wydanie II z okazji setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig, Lublin 2021
 6. Hartwig Julia. Miasto niezapomniane : Lublin Julii Hartwig, teksty: Julia Hartwig ; fotografie: Edward Hartwig ; redakcja: Aleksander Wójtowicz i Joanna Zętar, Lublin 2021
 7.  Hince Cezary. Piłkarskim szlakiem północnej Lubelszczyzny : kluby, mecze i rozgrywki ligowe sezon po sezonie 1975-2021,Siedlce ; Biała Podlaska 2021
 8. Joniec Jarosław. The German Extermination Camp in Bełżec : a histotical outline, Second edition, Lublin 2021
 9. Kaczmarek Renata. Gmina Janów Podlaski : historia kultura natura, [tekst Renata Kaczmarek], Janów Podlaski 2021
 10. Kalejdoskop Unii : wspomnienia wychowanków, pracowników i sympatyków szkoły : 100 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie : 1921-2021, [redakcja Ewa Zawadzka-Mazurek, Barbara Kasperek], Lublin 2021
 11. Kasprzyk Marek. Najpiękniejsze legendy Lubelszczyzny, przez Marka Kasprzyka wierszem starannie spisane ; [ilustracje: Eliza Choina], Lublin 2021
 12. Kiermacz-Modras Żanetta, Modras Wojciech, Słowicki Andrzej. Rejowiec Fabryczny : nieznane historie, zapomniani bohaterowie, Żanetta Kiermacz-Modras, Wojciech Modras, Andrzej Słowicki, Rejowiec Fabryczny ; Frankfurt nad Menem 2018/2021
 13. Kondratowicz-Miliszkiewicz Łucja, Miliszkiewicz Grzegorz, Stachyra Halina. Wieś – dwór – miasteczko : historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada : katalog ekspozycji i zabytków, Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz, Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra, Lublin 2021
 14. Kupczak Piotr. Od Kutna do Tarnogrodu. Z Tarnogrodu do Katynia, Tarnogród 2021
 15. Kurhany na Roztoczu : praca zbiorowa, redakcją Grzegorza Mączki ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Lublin 2021
 16. Linca-Ćwikła Agnieszka. Poczucie koherencji maturzystów a ich zachowania zdrowotne na podstawie badań w makroregionie lubelskim, Lublin 2020
 17. Lubelski rynek pracy 2030 : ekspertyza oparta na analizie scenariuszowej, [opracowanie: Lucjan Paszkiewicz, Marek Maczuga], Lublin 2021
 18. Misztal Magda, Micka Mariusz. RoweLove Roztocze : razem pomimo granic, [teksty, zdjęcia: Magda Misztal, Mariusz Micka], Staniszów ; Zamość © 2020
 19. Moskal Tomasz. Prałaci i kanonicy kapitulni w dziejach Janowa Lubelskiego 1867-2020, Sandomierz 2020
 20. Nadleśnictwo Gościeradów, Kwidzyn ; Gościeradów 2021
 21. Pieśni, piosenki i przyśpiewki z dawnych wesel w Woli Osowińskiej, [opracowała Krystyna Kożuch], Wola Osowińska 2021
 22. Plewko Jadwiga, Szyszka Małgorzata. Parafia jako źródło wsparcia społecznego : zasoby i potrzeby parafii Archidiecezji Lubelskiej, Jadwiga Plewko, Małgorzata Szyszka, Lublin 2021
 23. „Podaruj nam swoją historię” : dary w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie : przewodnik po wystawie zorganizowanej w Archiwum Państwowym w Lublinie, Lublin, 2010-2011, opracowanie Elżbieta Wierzbicka, Lublin 2010
 24. Produkty lokalne atutem Zamojszczyzny i Roztocza, [tekst Marcin Jaszak ; publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” i Lokalną Grupę Działania „Ziemia Zamojska”], Zamość ; Sitno 2021
 25. Protokoły wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w parafiach na terenie obecnej archidiecezji lubelskiej i diecezji sandomierskiej 1946-1948, zebrał, opracował i opatrzył wstępem ks. Leszek Adamowicz, Lublin 2021
 26. Pruszkowski Józef. Martyrologium czyli Męczeństwo Unii na Podlasiu. [Cz. 1]-2, z wiarogodnych i autentycznych źródeł zebrał i napisał P.J.K. Podlasiak ; [przygotowanie tekstu: Agnieszka Zaniuk], Siedlce 2021
 27. Przewodnik po parkach, skwerach i zieleńcach Puław, [opracowała Agata Majcher, Izabela Giedrojć], Puławy 2021
 28. Smoter-Grzeszkiewicz Regina. Prawosławni w Radecznicy XIX – pocz. XX wieku w świetle materiałów archiwalnych, Szczebrzeszyn 2016
 29. Stan bezrobocia absolwentów szkół wyższych województwa lubelskiego : rok akademicki 2019/2020, [opracowanie: Anna Stańczyk, Iwona Wójcik, Piotr Krzesiński, Grzegorz Gach ; Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie], Lublin 2021
 30. Surdacki Rafał. Tadeusz Radwański „Kostek”. „Wyklęty” z Annopola (1925-1948), Lublin 2021
 31. Szyprowski Bartłomiej. „Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak…” : II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948 – grudzień 1954 r.),Bartłomiej P. Szyprowski ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2021
 32. Świadczyć o wierze naszych ojców : Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska w latach 1989-2019, [redakcja abp Abel], Lublin 2021
 33. Teodorowicz-Czerpińska Jadwiga, Michalska Grażyna. Mury miejskie Lublina, Lublin 2021
 34. Terlecka Aniela. Historia życiem pisana : wspomnienia z lat 1919-2021, Lębork 2021
 35. W źródłach utrwalone – krypty w Końskowoli, Wiesław Nowosad [i inni], Końskowola ; Łódź 2021
 36. Ważki i motyle : inwentaryzacja przyrodnicza fauny w Puławach, [opracowanie merytoryczne Ewa Rauner-Bułczyńska], Puławy 2021
 37.  Wierzbicki Leszek A., Staręgowski Bartosz. Historyjki polskie Studenckiego Koła Historyków Satyryków UMCS i Kabaretu „Sarmaci”, Leszek A. Wierzbicki, Bartosz Staręgowski, Lublin 2021
 38. Wilkowski Eugeniusz. Ks. Tadeusz Kawala : kapłan wierny Kościołowi i Ojczyźnie, Chełm 2021
 39. Wojda Jacek. Z dziejów seminariów duchownych diecezji podlaskiej i lubelskiej. T.1, Seminarium podlaskie w Janowie 1818-1867, ks. Jacek Wojda, Siedlce 2021
 40. Z bogactwa natury Gmina Łopiennik Górny, [redakcja Stowarzyszenie Kraska], Łopiennik Górny 2020
 41. Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie VII : ziemianie w walce i pracy na rzecz polskości i niepodległości w XIX i XX w., pod redakcją Tomasza Osińskiego [i innych]; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Lublin ; Warszawa 2021