Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, sprawująca nadzór merytoryczny nad siecią 222 bibliotek publicznych (powiatowych, miejskich, miejsko-gminnych i gminnych) województwa lubelskiego, przekazała ich czytelnikom 5 775 książek w języku ukraińskim, które otrzymała w ramach ogólnopolskich akcji podejmowanych przez:

  • Instytut Książki razem z Fundacją Metropolia Dzieci w ramach projektu „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” – 320 woluminów
  • Instytut Książki wydane w ramach Programu Translatorskiego ©Poland – 4 000 woluminów
  • Wydawnictwo Egmont – 960 woluminów
  • Firmę Good Books w ramach akcji „Książki w języku ukraińskim dla bibliotek” – 275 woluminów
  • Wydawnictwo Tatarak polsko-ukraińską edycję książki „Bardzo głodna gąsienica” – 100 woluminów
  • Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 120 woluminów

Łącznie 5 775 książek