Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”
oraz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na spotkanie z pisarzami litewskimi

Prowadzenie spotkania: Grzegorz Jędrek – poeta i literaturoznawca

23 listopada (środa) 2022 r. godz. 17.00
Galeria Biblioteki
Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 4

W Lublinie i Bibliotece gościć będą:

  • Ernestas Noreika – ur. w 1989 r. w Kownie. Studiował filologię litewską na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Jego pierwszy tom wierszy Jezioro pawi (2012) został wyróżniony nagrodą Zigmasa Gėlė-Gaidamavičiusa za najlepszy debiut poetycki, kolejne to Pies andaluzyjski (2016) i Apollo (2019, prestiżowa nagroda Młodego Jaćwinga). Najnowsza książka Aquanauts ukazała się w 2022 r. Ernestas Noreika jest również znanym piosenkarzem rapowym i hip-hopowym (pseudonim sceniczny Beeta), autorem albumów: Twin Peaks (2014), Kūlgrinda (2017) i Sekretai (2022).
  • Nerijus Cibulskas – ur. w 1987 r. w Koszedarach (Kaišiadorys). Ukończył Uniwersytet Wileński, gdzie studiował język i literaturę litewską. Pracował w bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego, pisał artykuły do litewskich mediów kulturalnych: „Metai”, „Šiaurės Atėnai”, Kulturpolis.lt, MiestoIQ.lt, Bernardinai.lt, recenzuje książki dla czasopisma „370”. Zaczął publikować już w czasach szkolnych. W 2012 r. wygrał konkurs na Pierwszą Książkę organizowany przez Związek Pisarzy i wydał debiutancki zbiór wierszy Nutrinami. Współredagował almanach Wiosna Poezji (2016). Jego druga książka Archeologija została wydana w 2016 r. i zdobyła Nagrodę Młodego Jaćwinga, która jest najważniejszą nagrodą dla młodych poetów na Litwie. Kolejne książki to Veneros (2019) i Epoché (2022). Publikował utwory poetyckie w czasopismach i antologiach: „Metai”, „Naujoji Romuva”, „Literatūra ir menas”, „Šiaurės Atėnai”, „Nemunas”, „Krantai”, „Gintaro lašai”, „Literatūrinės Vislniaus”, „Poezijos pavasaris”, „Poetinis Druskininkų ruduo”, „Przegląd Wileński”, oraz na europejskiej platformie poetyckiej Versopolis.
  • Tadas Žvirinskis – ur. w 1969 r. w Wilnie. Aptekarz, poeta, prozaik i tłumacz. Absolwent wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Kownie. Od ukończenia studiów w roku 1993 specjalizuje się w farmacji. W wolnym czasie pisze wiersze, prozę i tłumaczy z angielskiego, polskiego i ukraińskiego. Utwory literackie publikował w prasie kulturalnej Litwy, Polski, Indii i Ukrainy. W 2013 r. uczestniczył w międzynarodowym festiwalu poezji „Ogrody sztuki” w Białymstoku oraz warsztatach tłumaczeń poezji we Lwowie. Na Litwie stale bierze udział w festiwalach poetyckich „Wiosna Poezji” i „Poetyczna jesień w Druskienikach”. Autor sześciu tomów poezji i trzech prozy. Tłumacz dwóch zbiorów wierszy (z języka angielskiego i polskiego). Od 2014 r. Członek Związku Literatów Litwy, a od 2020 Związku Tłumaczy Literatury Litwy.
  • Enrika Striogaitė –ur. 1967 r. Poetka. Studiowała na Uniwersytecie w Kłajpedzie, ale zrezygnowała ze studiów po trzech i pół roku, kończąc jednocześnie karierę sportową. Absolwentka języka i literatury litewskiej na Wydziale Kowieńskim Uniwersytetu Wileńskiego. Pracowała jako prezenterka telewizyjna i producentka oraz dziennikarka kulturalna. Publikowała artykuły na temat kina, sztuk wizualnych, tańca współczesnego, fotografii, literatury i muzyki, które ukazywały się w gazecie „Kauno diena”, magazynie internetowym Bernardinai oraz w czasopismach kulturalnych „Kultūros barai” i „Šiaurės Atėnai”. Autorka trzech książek o artystach oraz tomów poetyckich: Lyja (2004), Vienišėja (2005) i Žmonės (2019).
  • Birutė Jonuškaitė – ur. w 1959 r. na Sejneńszczyźnie. Poetka, prozaiczka, eseistka i tłumaczka. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Wileńskim. Po studiach pracowała w suwalskich „Krajobrazach”, potem zamieszkała w Wilnie. Siedem lat była redaktorką naczelną popularnego na Litwie czasopisma „Rodzina”. Od 1994 r. jest członkinią Związku Pisarzy Litwy. Szesnaście lat pełniła obowiązki wiceprezeski tegoż Związku, obecnie jest prezeską. Opublikowała pięć zbiorów opowiadań, siedem powieści, dwie książki eseistyczne i dwa tomy poezji, tłumaczy literaturę polską na język litewski. W latach 1989-2020 ośmiokrotnie otrzymała różne nagrody literackie Litwy za najlepszy utwór prozatorski roku oraz dwukrotnie Nagrodę Ministerstwa Kultury Litwy za twórczość publicystyczną w dziedzinie kultury (2004 i 2020). W 2020 r. przyznano jej za twórczość z ostatnich lat nagrodę Rady Bałtyckiej. W 2006 r. została uhonorowana Nagrodą im. Witolda Hulewicza za zbliżenie polskiej i litewskiej literatury, a w 2016 r. Nagrodą Rządu Litewskiej Republiki za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki oraz Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej, za promowanie polskiej kultury. Na język polski przełożono jej powieści Maranta (2020) oraz Maestro (2022).

Spotkanie z pisarzami litewskimi przygotowali współpracownicy „Akcentu”:

  • Grzegorz Jędrek – ur. 1988 w Lipiu k. Częstochowy. Jako poeta debiutował na łamach „Akcentu” 2011 nr 3, ponadto publikował m.in. w „Arteriach”, „Odrze” i „Wakacie”. Autor zbioru wierszy Badland (2012), obecnie pracuje nad dwoma książkami poetyckimi. Dwukrotnie nominowany do Nagrody im. Jacka Bierezina, jeden z laureatów „Połowu 2011”. Uczestnik turniejów jednego wiersza i slamów. Laureat lubelskich „Żurawi 2012” w kategorii „Słowo”. Współzałożyciel Inicjatywy Dworzec Wschodni. Doktor literaturoznawstwa, czasowo związany z Katedrą Teorii i Antropologii Literatury KUL. Twórca popularnego bloga o PR i marketingu kultury wniedoczasie.pl
  • Anna Maria Goławska – ur. 1974 w Parczewie. Jako poetka debiutowała w „Akcencie” w 2002 r. Autorka tomów poetyckich Sumienna rzeźniczka (2003), Postępująca personifikacja (2007) i Środek komunikacji (2017) oraz książek Toskania i okolice. Przewodnik subiektywny (2006, 2007), Toskania, Umbria i okolice. Przewodnik subiektywny (2009), Toskania i Umbria. Przewodnik subiektywny (2013, 2015), Włochy. Podróż na południe (2010). W 2017 r. otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Lublina w dziedzinie kultury oraz Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego za szczególne zaangażowanie w rozwój kultury. Współzałożycielka internetowego serwisu poetyckiego www.nieszuflada.pl. Lubi koty i średniowieczne freski. Mieszka w Lublinie, dużo podróżuje.

W najnowszym numerze „Akcentu” znalazł się tekst pióra dr. Grzegorza FiglaWicedyrektora ds. Merytorycznych Wojewódzkiej  Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w którym przedstawia zbiory naszej Książnicy wchodzące w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zapraszamy do lektury!