21 lutego 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się pierwszy wykład z cyklu Unia lubelska i jej tradycje. Wykład inauguracyjny

Dlaczego w 1569 roku doszło do zawarcia unii polsko-litewskiej w Lublinie?

Wygłosił prof. dr hab. Ryszard Szczygieł. Wykłady zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy współpracy Wydziału Kultury Miasta Lublin.  

 

Fot. D. J. Mościbrodzka