22 marca 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się trzeci wykład z cyklu Unia lubelska i jej tradycje. Wykład Wspólny sejm polsko-litewski z  1569 roku – charakterystyka przebiegu obrad wygłosił dr Paweł Jusiak. Wykłady zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy współpracy Wydziału Kultury Miasta Lublin. 

Fot. D. J. Mościbrodzka