4 kwietnia 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się trzeci z cyklu wykładów Lubelskie divertimento. Kultura muzyczna Lublina ostatnich 100 lat. Wykład Od „Lipca” do „Października”. Kultura muzyczna Lublina w latach 1939-1944 przygotował i wygłosił Jarosław Sawic.

Fot. D. J. Mościbrodzka