11 kwietnia 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się czwarty wykład z cyklu Unia lubelska i jej tradycje. Wykład Dokumenty unii polsko-litewskiej z 1569 roku – analiza treści i znaczenia dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów wygłosił prof. dr hab. Henryk Gmiterek. Wykłady zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy współpracy Wydziału Kultury Miasta Lublin. 

Fot. D. J. Mościbrodzka