W dniu 28 czerwca  2019 roku w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się seminarium „Lubelskie DNA”  (fot. 1)

Seminarium dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019. Zadanie w WBP w Lublinie jest realizowane pod nazwą „Lubelskie DNA”

Spotkanie honorowym patronatem objął Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego

Fot. Dorota Julianna Mościbrodzka