Przegląd Kolekcje Sztuki w Bibliotece – spotkanie pierwsze. Suplement

„Starodruki w sieci. Staropolskie zasoby bibliotek cyfrowych. Prolegomena”

Wybór publikacji i przygotowanie prezentacji – Krzysztof Chachaj
– starszy kustosz Działu Informacji i Promocji WBP

Starudruki w sieci

 

Przegląd Kolekcje Sztuki w Bibliotece. Spotkanie pierwsze – Suplement 

Przegląd Kolekcje Sztuki

Pierwsza edycja Przeglądu jest poświęcona sztuce STAROPOLSKIEJ. W jej ramach prezentowane będą dzieła staropolskie, tak ważne dla początków kształtowania się rodzimej kultury. Kurator Artystyczny pierwszej edycji Przeglądu, aktor – Jarosław Gajewski – o idei przywołania sztuki staropolskiej mówi:

– Przełom w kulturze polskiej u schyłku wieków średnich związany jest z pojawianiem się piśmiennictwa w języku rodzimym, nowego kamienia węgielnego kultury narodowej. Przetłumaczenie Biblii na polski, wreszcie pojawienie się dzieł Mikołaja Reja z Nagłowic, Jana Kochanowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego pozyskuje dla naszego języka miejsca w literaturze europejskiej. (…) Te treści zostały wpisane w fundamenty naszej kultury. Chcemy by dziś wybrzmiewały w łączności z pierwszymi świadectwami ich świadomości.

Przegląd organizuje Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń wraz ze współorganizatorami: Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie i Radiem Lublin. Partnerzy to: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Teatr Stary w Lublinie.  Te ważne instytucje i organizacje łączą siły, by pokazać sztukę staropolską, pokazać korzenie naszej kultury. Na początku było słowo, dlatego tak ważni w Kolekcjach Sztuki Staropolskiej są pierwsi twórcy literatury polskiej.

 


Wojewódzkiej Bibliotece im H. Łopacińskiego, w ramach Przeglądu Kolekcji Sztuki, zaplanowano spotkania poświęcone literaturze staropolskiej: „Galaktyka Gutenberga” z  prof. dr hab. Marią Judą (UMCS); „Homo oeconomicus. Proza Mikołaja Reja” z prof. dr hab. Dariuszem Chemperkiem (UMCS); Kobiety i pióro. O piszących mieszkankach klasztorów lubelskich epoki staropolskiej” z  dr hab. Anną Nowicką-Struską (UMCS).


22 października (piątek) 2021 roku odbyło się spotkanie
z prof. dr hab. Marią Judą zatytułowane „Galaktyka Gutenberga”

Z prof. Marią Judą (Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny UMCS, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UMCS) rozmawiała Ewa Hadrian

 Galaktyka Gutenberga


23 października (sobota) 2021 roku o godz. 12.00 jednocześnie

w Galerii Biblioteki
w Westybulu Biblioteki
na stronie internetowej WBP
na Facebooku WBP (otwartym)

uruchomiliśmy prezentację multimedialną

„Starodruki w sieci. Staropolskie zasoby bibliotek cyfrowych. Prolegomena”


Kolejna spotkania i filmy z cyklu Przegląd Kolekcje Sztuki w Bibliotece – 26 i 27 listopada 2021 roku. Zapraszamy!