Kolekcje Sztuki

Przegląd Kolekcje Sztuki

Pierwsza edycja Przeglądu jest poświęcona sztuce STAROPOLSKIEJ. W jej ramach prezentowane będą dzieła staropolskie, tak ważne dla początków kształtowania się rodzimej kultury. Kurator Artystyczny pierwszej edycji Przeglądu, aktor – Jarosław Gajewski – o idei przywołania sztuki staropolskiej mówi:

– Przełom w kulturze polskiej u schyłku wieków średnich związany jest z pojawianiem się piśmiennictwa w języku rodzimym, nowego kamienia węgielnego kultury narodowej. Przetłumaczenie Biblii na polski, wreszcie pojawienie się dzieł Mikołaja Reja z Nagłowic, Jana Kochanowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego pozyskuje dla naszego języka miejsca w literaturze europejskiej. (…) Te treści zostały wpisane w fundamenty naszej kultury. Chcemy by dziś wybrzmiewały w łączności z pierwszymi świadectwami ich świadomości.

Przegląd organizuje Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń wraz ze współorganizatorami: Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie i Radiem Lublin. Partnerzy to: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Teatr Stary w Lublinie.  Te ważne instytucje i organizacje łączą siły, by pokazać sztukę staropolską, pokazać korzenie naszej kultury. Na początku było słowo, dlatego tak ważni w Kolekcjach Sztuki Staropolskiej są pierwsi twórcy literatury polskiej.  W Wojewódzkiej Bibliotece im H. Łopacińskiego, w ramach Przeglądu Kolekcji Sztuki, zaplanowano spotkania poświęcone literaturze staropolskiej: „Galaktyka Gutenberga” z  prof. dr hab. Marią Judą (UMCS); „Homo oeconomicus. Proza Mikołaja Reja” z prof. dr hab. Dariuszem Chemperkiem (UMCS); „Kobiety i pióro. O piszących mieszkankach klasztorów lubelskich epoki staropolskiej” z  dr hab. Anną Nowicką-Struską (UMCS).


Karta starodruku
Karta tytułowa starodruku.
Fot. Dorota Mościbrodzka

27 listopada (sobota) 2021 roku zapraszamy na filmową opowieść o panegirykach ze zbiorów Biblioteki, którą przedstawi kustosz Katarzyna Podkowińska z Działu Zbiorów Specjalnych WBP

O godz. 12.00 jednocześnie w Galerii Biblioteki, w Westybulu Biblioteki, na stronie internetowej WBP – na Facebooku WBP (otwartym) zaprezentujemy film „Cynthia rząd słońcu odbierająca abo Rzecz o staropolskich panegirykach ze zbiorów WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie”

W kolekcji starych druków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie znajduje się siła panegiryków, czyli utworów pochwalnych – pisanych wierszem lub prozą – przesadnie i pochlebczo wysławiających osobę lub wydarzenie. Są to wiesze z okazji narodzin lub rocznicy urodzin danej osoby (genetliakony), utwory napisane z okazji ślubu (epitalamia) oraz kazania pogrzebowe. W XVII wieku panegiryki stanowiły aż 30% całej produkcji typograficznej oficyn drukarskich działających na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Mimo to nie cieszyły się uznaniem i prestiżem u historyków literatury. Oceniano je negatywnie, atakując je z pozycji estetycznej, etycznej i ideologicznej, mówiono o nich jako przykładzie służalczości, lizusostwa, które jedynie zaśmieca literaturę.

Próby rehabilitacji panegiryków oraz ich bohaterów podjęła się kustosz Katarzyna Podkowińska. Zapraszamy na film!

Scenariusz filmu: Katarzyna Podkowińska, realizacja nagrania i dzięku: Marek Janik, fotosy: Dorota Mościbrodzka, montaż: Ewa Hadrian i Marek Semeniuk


Co za nami w projekcie Kolekcje Sztuki w Bibliotece:

książka starodruk
Ze zbiorów Biblioteki

22 października (piątek) 2021 roku odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Marią Judą zatytułowane „Galaktyka Gutenberga”. Z prof. Marią Judą (Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny UMCS, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UMCS) rozmawiała Ewa Hadrian

 Galaktyka Gutenberga


 

Starodruki w sieci
Starodruki w sieci

23 października (sobota) 2021 roku o godz. 12.00 jednocześnie w Galerii Biblioteki, w Westybulu Biblioteki, na stronie internetowej WBP na Facebooku WBP (otwartym) uruchomiliśmy prezentację multimedialną „Starodruki w sieci. Staropolskie zasoby bibliotek cyfrowych. Prolegomena”

Starodruki w sieci

 


Co przed nami w projekcie Kolekcje Sztuki w Bibliotece:

Kolejne spotkania i filmy z cyklu Przegląd Kolekcje Sztuki w Bibliotece – 10 i 11 grudnia 2021 roku. Zapraszamy!

 


Co w projekcie Kolekcje Sztuki w innych instytucjach w Lublinie:

Kolekcje Sztuki Staropolskiej „Teatr radiowy w teatrze“

Premiera spektaklu radiowego „Pościk abo dyjetka” w reżyserii Mateusza Nowaka

Niedziela 28.11.2021 r., godz. 14.00, Duża Scena, wstęp wolny

Skoro „radiowy teatr w teatrze”, czyli praca nad słuchowiskiem „od kuchni” – to weźmy się do gotowania. Czy późniejszego smakowania kulinarnych dzieł, zobaczymy. Przy stole, garach, do półmisków i waz. Cóż tam, w staropolskiej kuchni się działo! Czy zaskoczeniem będą potrawy i przepisy, które cieszyły smakoszy kilkaset lat temu. A może będzie to pretekst do spotkania? Czy nie-spotkania?

Reżyseria: Mateusz Nowak
Scenariusz: Mateusz Nowak i Anna Nowicka-Struska
Obsada: Lucylla – Jolanta Deszcz-Pudzianowska i Marotka – Jowita Stępniak – aktorki Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie
Muzyka: Michał Żak
Realizacja dźwiękowa: Piotr Król
Konsultacja literacka: dr hab. Anna Nowicka-Struska, Katedra Historii Literatury Polskiej Instytut Filologii Polskiej UMCS Lublin

Spektakl na podstawie dzieł: 
– „Postny obiad albo Zabaweczka” Hieronima Przetockiego
– „Światowa rozkosz” Hieronima Morsztyna
-„Uciechy lepsze i pożyteczne aniżeli z Bachusem i Wenerą” Hieronima Przetockiego
Ponadto w scenariuszu wykorzystano wyimki z „Nowej antologii Literatury Sowiźrzalskiej” i „Sekretów Kuchmistrza Stanisława Czernieckiego”

Organizatorem przeglądu jest Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń. Współorganizatorami Radio Lublin i Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Partnerzy to: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Teatr Stary w Lublinie

Organizację Przeglądu Kolekcje Sztuki dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zaproszenie na spektakl
Zaproszenie na spektakl