Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Muzeum Niepodległości w Warszawie

Fundacja Willa Polonia

zapraszają na wystawę

Marian Kratochwil (1906-1997)
KRESY W SERCU I NA EMIGRACJI

Wystawa prezentuje 69 prac Mariana Kratochwila
pochodzących z prywatnej kolekcji
dr Jana Sęka – Prezesa Fundacji Villa Polonia

Została przygotowana przez pracowników Muzeum Niepodleglości w Warszawie
Kurator wystawy – dr Krzysztof Bąkała kierownik Działu Historii i Badań Naukowych

Galeria Biblioteki
Lublin, ul. Narutowicza 4

Wystawa po raz pierwszy była eksponowana w Muzeum Niepodległości w Warszawie w roku 2022,
ekspozycja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
jest drugą publiczną prezentacją kolekcji prac Mariana Kratochwila w Polsce

Wystawa będzie eksponowana do 11 lutego 2023 roku w godzinach pracy Biblioteki.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Marian Kratochwil (1906-1997) to artysta mniej znany szerszemu gronu odbiorców. Choć jego prace – obrazy, rysunki i grafiki – znajdują między innymi w największych polskich muzeach, takich jak: Muzeum Narodowe w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku czy też w zbiorach ikonograficznych Biblioteki Jagiellońskiej, nie są one prezentowane szerokiej publiczności. Kratochwil od 1940 roku aż do śmierci swoje życie związał z Wielką Brytanią, głównie z Londynem, dlatego też, jako malarz emigracyjny w czasach PRL-u, nie cieszył się szczególnym uznaniem.

Marian Kratochwil dość wcześnie, bo już po ukończeniu gimnazjum, uległ wpływowi i czarowi Józefa Chełmońskiego. W 1926 roku zaczął pobierać lekcje rysunku u znanego malarza Stanisława Batowskiego we Lwowie. Młody artysta odkrył w tym czasie pejzaż i tematykę ludową – jego rysunki wykonywane do 1936 roku w Podkamieniu obrazują kresowy świat Podola i Wołynia. Te niewielkich rozmiarów prace to studia anatomiczne rąk i stóp, a także ludzkich typów ludowych i etnicznych. Przedstawienia starców to ukłon w stronę holenderskich mistrzów doby baroku. Artysta szkicuje również zwierzęta i architekturę miasteczek. Jest bacznym obserwatorem kresowego życia, jego rysunki cechuje bardzo dokładnie dopracowana kreska, wręcz akademicka, ale zdarzają się również prace rysowane szybko, ekspresyjnie. W latach 30. XX wieku artysta zaczął malować obrazy. Są to przeważnie pejzaże utrzymane w konwencji prac Jana Stanisławskiego, o stonowanej kolorystyce, oszczędne w detalu. Kratochwil był wysublimowanym kolorystą, nie interesowało go samo przedstawienie, tylko operowanie plamą barwną. Jego kompozycje są swobodne, dalekie od realizmu, tworzą one samodzielną silnie przetworzoną wizję rzeczywistości, tym samym artysta kreuje swoisty, bardzo polski typ malarstwa olejnego, jednocześnie daje się zauważyć silnie rozgraniczenie pomiędzy rysunkami – realistycznymi a obrazami opartymi na odważnym kolorycie – subtelnym i delikatnym.

Wystawę prac Mariana Kratochwila podzielono tematycznie, wskazując jednocześnie na kolejne miejsca zamieszkania i pracy Artysty. Zaakcentowano jego międzywojenne podróże po Kresach, okres warszawski, a następnie Szkocję, gdzie przebywał podczas II wojny światowej i powojenny Londyn – tam pracował aż do śmierci w 1997 roku. Ważne w życiu i twórczości Mariana Kratochwila były też częste podróże do Hiszpanii (warto dodać, iż powstałe w ich wyniku prace zostały uhonorowane faktem nazwania  imieniem Artysty jednej z ulic w Granadzie oraz przyznaniem mu orderu Izabeli Katolickiej).


(źródło: materiał informacyjny organizatora wystawy – Muzeum Niepodległości)

Wystaw dzieł Mariana Kratochwila w Bibliotece

Wernisaż wystawy

Fotorelacja z wernisażu wystawy


Pożeganie z wystawą Marian Kratochwila „Kresy w sercu i na emigracji”

Katalog wystawy
„Marian Kratochwil. Kresy w sercu i na emigracji. Wystawa ze zbiorów Jana Sęka. Katalog pod red. Tadeusza Skoczka”
wydawca: Muzeum Niepodległości w Warszawie
katalog opublikowało Wydawnictwo Lubelskie AZ
Warszawa- Lublin 2023

Dr Jan Sęk – właściciel kolekcji prac Mariana Kratochwila
i Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Dr Jan Sęk – właściciel kolekcji prac Mariana Kratochwila
i Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Dr Jan Sęk – właściciel kolekcji prac Mariana Kratochwila, Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, red. Andrzej Zdunek i dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Dr Jan Sęk – właściciel kolekcji prac Mariana Kratochwila, Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, red. Andrzej Zdunek i dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Dr Jan Sęk – właściciel kolekcji prac Mariana Kratochwila
i Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Dr Jan Sęk – właściciel kolekcji prac Mariana Kratochwila