12 stycznia 2023 roku w Galerii Biblioteki odbył się wernisaż wystawy „Marian Kratochwil (1906-1997) KRESY W SERCU I NA EMIGRACJI”. Wystawa prezentuje ponad 60 prac Mariana Kratochwila pochodzących z prywatnej kolekcji dr Jana Sęka – Prezesa Fundacji Villa Polonia.

Marian Kratochwil (1906-1997) to artysta mniej znany szerszemu gronu odbiorców. Choć jego prace – obrazy, rysunki i grafiki – znajdują między innymi w największych polskich muzeach, takich jak: Muzeum Narodowe w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku czy też w zbiorach ikonograficznych Biblioteki Jagiellońskiej, nie są one prezentowane szerokiej publiczności. Kratochwil od 1940 roku aż do śmierci swoje życie związał z Wielką Brytanią, głównie z Londynem, dlatego też, jako malarz emigracyjny w czasach PRL-u, nie cieszył się szczególnym uznaniem.

Wystawę prac Mariana Kratochwila podzielono tematycznie, wskazując jednocześnie na kolejne miejsca zamieszkania i pracy Artysty. Zaakcentowano jego międzywojenne podróże po Kresach, okres warszawski, a następnie Szkocję, gdzie przebywał podczas II wojny światowej i powojenny Londyn – tam pracował aż do śmierci w 1997 roku. Ważne w życiu i twórczości Mariana Kratochwila były też częste podróże do Hiszpanii (warto dodać, iż powstałe w ich wyniku prace zostały uhonorowane faktem nazwania  imieniem Artysty jednej z ulic w Granadzie oraz przyznaniem mu orderu Izabeli Katolickiej).

Wystawa po raz pierwszy była eksponowana w Muzeum Niepodległości w Warszawie w roku 2022, ekspozycja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie jest drugą publiczną prezentacją kolekcji prac Mariana Kratochwila w Polsce.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
wystawa będzie eksponowana
do 11 lutego 2023 roku w godzinach pracy Biblioteki. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!

W pierwszym rzędzie od prawej: dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, dr Krzysztof Bąkała – kurator wystawy – Muzeum Niepodległości w Warszawie, Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i dr Jan Sęk – Prezes Fundacji Willa Polonia, w drugim rzędzie m.in. Zdzisław Niedbała – przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin
Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji WBP)

Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego
Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wystąpienie dr. Tadeusza Skoczka – Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie

Wystąpienie dr. Krzysztofa Bąkały – kuratora wystawy (Muzeum Niepodległości w Warszawie)

Charakterystyka i losy prezentowanego zbioru prac Mariana Kratochwiladr Jan Sęk (Prezes Fundacji Willa Polonia)

Słowo o planowanych i nowych wydawnictwach Muzeum Niepodległości w Warszawie
dr Tadeusz Skoczek (Dyrektor Muzeum Niepodległości)

Najnowszą publikację Muzeum Niepodległości w Warszawie prezentuje Dyrektor Tadeusz Skoczek
Podziękowanie za organizację wystawy w Lublinie – dr Tadeusz Skoczek (Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie)

O wystawie w lubelskich mediach:

„Panorama Lubelska” – TVP Lublin, 12.01.2023 (początek: 8,55)

Poranek „Między Wisłą a Bugiem” TVP Lublin, 16.01.2023 (początek: 1 godz, 45 minuta)

Magazyn kulturalny „Zobacz, co słychać” – TVP Lublin, 19.01.2023 (początek: od 6,15)

Radio Lublin – 12.01.2023

Poranek „Między Wisłą a Bugiem” TVP Lublin, 1.02.2023 (początek: 1 godz., 19,10)

Zakończenie wystawy prac Mariana Kratochwila w WBP – TVP Lublin, 8.02.2023

Wernisaż wystawy – FB WBP