Informujemy, że ukazał się drukiem katalog zmikrofilmowanych rękopisów. Jest to kolejna, czwarta publikacja z serii prezentującej katalogi zbiorów specjalnych WBP i zarazem druga pozycja zawierająca opisy zbiorów mikrofilmowych (po wydanym w 2005 roku katalogu zmikrofilmowanych czasopism). Zawiera opisy najcenniejszych zbiorów, będących w posiadaniu Biblioteki, jak również opisy zbiorów innych bibliotek, dotyczących Lublina i regionu. Ogółem rejestruje ponad 500 pozycji z 13 bibliotek i archiwów krajowych oraz bardzo cenne materiały dotyczące naszej Biblioteki i bibliotekarstwa w okresie okupacji niemieckiej, pochodzące z Głównego Brandenburskiego Archiwum Krajowego w Poczdamie.

Katalog jest dostępny w Wypożyczalni oraz na miejscu w księgozbiorach podręcznych agend Biblioteki. Można go także nabyć w księgarni WBP.

 

Katalog mikrofilmów: rękopisy, oprac. Elżbieta Kurpińska, Lublin 2009.