Informujemy, że został opublikowany „Katalog ekslibrisów Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie”. Zawiera opisy 183 ekslibrisów – ekslibrisów Biblioteki oraz wykonanych pośmiertnie dla Hieronima Łopacińskiego, ponadto 75 spośród nich zostało zaprezentowanych w formie barwnych lub monochromatycznych reprodukcji.

Pierwszy ekslibris dla Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego wykonał w 1929 r. Kazimierz Wiszniewski (w technice drzeworytu). Wiele ekslibrisów powstało w latach kolejnych jubileuszy Biblioteki. Dominują prace grafików z Lublina i Lubelszczyzny, ale nie brakuje dzieł autorów spoza regionu oraz z zagranicy.

Katalog opracowała Elżbieta Kurpińska – kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki. Ukazał się w nakładzie 500 egzemplarzy, w tym 100 numerowanych.

 

Wybrane ekslibrisy z katalogu:

 

 

 

Katalog ekslibrisów Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, oprac. Elżbieta Kurpińska, Lublin 2009.