Słownik biograficzny bibliotekarzy Lubelszczyzny - okładka

 

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że dostępny jest „Słownik biograficzny bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944-2014)”. Zawiera on biogramy wybitnych pracowników bibliotek z terenu województwa lubelskiego. Publikacja dokumentuje wieloletni dorobek 178 osób, które swoją pracą doprowadziły do budowania pozycji bibliotek i zawodu bibliotekarza na Lubelszczyźnie od końca II wojny światowej do czasów współczesnych. Ich trud i praca doprowadziły do stworzenia w wielu lokalnych społecznościach struktur bibliotecznych i ośrodków informacyjnych, oraz legły u podstaw więzi między czytelnikami a literaturą. Zaowocowało to – i nadal owocuje – rozwojem czytelnictwa i upowszechnieniem wiedzy w całym regionie. Dzisiaj ludzie ci są wzorem dla kolejnych pokoleń bibliotekarzy, a publikacja ta jest wyrazem uznania oraz świadectwem wartości ich pracy.

Materiały do publikacji zebrał i opracował Jerzy Gajewski – wieloletni kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Lublinie.

„Słownik” można nabyć w księgarni „U Hieronima” (budynek WBP, parter), w księgarni internetowej, lub w Dziale Zakupu i Dystrybucji (tel. 81-52-87-418, e-mail: zakidys@wbp.lublin.pl) w cenie 30 zł.