(wybór)

NOWOŚCI:
 1. Artystów gry z kulturą. Białystok, 2009.
 2. Barwicki W., Lublin w pieśni. Lublin, 2010.
 3. Bezpieczeństwo narodowe i współpraca sojusznicza w kontekście działań Sił Zbrojnych RP : (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa. Warszawa, 2010.
 4. Białe plamy w schulzologii. Lublin, 2010.
 5. Bliżej opery : twórcy – dzieła – konteksty. Toruń, 2010.
 6. Bolach M., Płeć jako agrafka : o twórczości Witolda Gombrowicza. Toruń, 2009.
 7. Broda K., Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu. Kraków, 2010.
 8. Czekiści : organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989. Warszawa, 2010.
 9. Człowiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności. Lubin, 2010.
 10. Dziechcińska H., Sztuka przekonywania w kulturze polskiej trzech stuleci : XVI-XVII-XVIII. Warszawa, 2010.
 11. Dziennikarze władzy – władza dziennikarzom : aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego 1945-1990. Warszawa, 2010.
 12. Gawrycki M.F., W pogoni za wyobrażeniami : próba interpretacji polskiej literatury podróżniczej poświęconej Ameryce Łacińskiej. Warszawa, 2010.
 13. Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem : nowe spojrzenia. Warszawa, 2010.
 14. Jaśtal J., Natura cnoty : problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót. Kraków, 2009.
 15. Juniewicz K.M., Refleksyje duchowne. Warszawa, 2009.
 16. Kamiński S., Generał dywizji Bronisław Bolesław Duch (1996-1980). Warszawa, 2010.
 17. Kitler W., Bezpieczeństwo ludności cywilnej : pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Warszawa, 2010.
 18. Kompleks Konwicki : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 27-29 października 2009 roku przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Wydział Polonistyki UJ. Kraków, 2010.
 19. Kreatywność oporu w edukacji. Toruń, 2009.
 20. Królikowski B., Sny burzliwe. Kraków, 2010.
 21. Kulka G., Komisje prawno-ustrojowe Rady Narodowej RP na emigracji w latach 1939-1991. Warszawa, 2009.
 22. Łozowska-Marcinkowska K., Sprawy niewieście : problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczypospolitej. Poznań, 2010.
 23. Madajczyk P., Czystki etniczne i klasowe w Europie w XX wieku : szkice do problemu. Warszawa, 2010.
 24. Markiewicz H., Od Tarnowskiego do Kotta. Kraków, 2010.
 25. Matuszewska J., Trzy światy : modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji w perspektywie analizy komparatystyczno-dyskursywnej. Warszawa, 2010.
 26. Meredith R., Chiny i Indie : supermocarstwa XXI wieku. Warszawa, 2009.
 27. Michna A., Siostry zakonne – ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1947. Warszawa, 2010.
 28. Mit autorytetu – autorytet mitu. Białystok, 2009.
 29. Momro J., Literatura świadomości : Samuel Beckett, podmiot, negatywność. Kraków, 2010.
 30. Nalewajska L., Moda męska w XIX i na początku XX wieku : fashionable, dandys, elegant. Warszawa, 2010.
 31. Niewiadomski A., Tremo. Lublin, 2010.
 32. Popowska-Taborska H., Z różnych szuflad : prace wybrane, relacje, wspomnienia. Warszawa, 2010.
 33. Portrety psychologiczne. Warszawa, 2010.
 34. Poznawać (więc kochać!)” : o Danucie Paluchowskiej. Lublin, 2010.
 35. Pustowaruk M., Od Tolkiena do Pratchetta : potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej. Wrocław, 2009.
 36. Rytuał, dramat, święto, spektakl : wstęp do teorii widowiska kulturowego. Warszawa, 2009.
 37. Sikorski W., Przyszła wojna : jej możliwości i charakter oraz związane z nimi zagadnienia obrony kraju. Kraków, 2010.
 38. Słapek D., Sport i widowiska w świecie antycznym. Kraków; Warszawa, 2010.
 39. Smaga Ł., Ochrona humanitarna zwierząt. Białystok, 2010.
 40. Starnawski J., Między Wisłą i Bugiem : Lublin – Zamość – Chełm – Nałęczów. Lublin, 2010.
 41. Sztabińska P., Geometria a natura : polska sztuka abstrakcyjna w drugiej połowie XX wieku. Warszawa, 2010.
 42. Szyfr Lebensteina : Polska w XX wieku : śladami rysunków Jana Lebensteina. Warszawa, 2010.
 43. Szymańska D., Geografia osadnictwa. Warszawa, 2009.
 44. Śladami Unii Lubelskiej : spacer po dawnym Lublinie. Lublin, 2010.
 45. Toborek T., Niezależna muzyka rockowa. Łódź, 2010.
 46. Urbańczyk M., Liberalna doktryna wolności słowa a swoboda wypowiedzi historycznej. Poznań, 2009.
 47. Waśko A., Arystokraci ducha : obraz społeczeństwa średniowiecznego w Revelationes św. Brygidy Szwedzkiej. Kraków, 2009.
 48. Własność intelektualna – źródłem kapitału przedsiębiorcy : kompendium wiedzy. Kielce, 2010.
 49. Wolni i zniewoleni : rtm. Witold Pilecki i inni więźniowie KL Auschwitz wobec nowej rzeczywistości powojennej : praca zbiorowa. Oświęcim, 2010.
 50. Zalewski C., Pragnienie, poznanie, przemijanie : fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej. Kraków, 2010.
 51. Zbrodnia katyńska : w kręgu prawdy i kłamstwa. Warszawa, 2010.
 52. Zinkow L., Imhotep i pawie pióra : z dziejów inspiracji egipskich w architekturze polskiej. Kraków, 2009.