(wybór)

 1. Bałus W., Efekt widzialności : o swoistości widzenia obrazów, granicach ich odczytywania i antropologicznych aspektach sztuki. Kraków, 2013.
 2. Bem M., Sobibór Exodus 14 października 1943. Warszawa; Włodawa, 2013.
 3. Biesak R., Dzije parafii Serokomla : (1444-2012). Lublin, 2013.
 4. Bosek L., Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne. Warszawa, 2012.
 5. Culler J., Literatura w teorii. Kraków, 2013.
 6. Czachorowski L.M., Jeszcze tylko ten step… : na trzydziestolecie działań literackich. Białystok, 2013,
 7. Dawna Rosja i Rosjanie we współczesnych badaniach polskich. Pułtusk, 2012.
 8. Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy? : 800-lecie powołania św. Klary z Asyżu. Lublin, 2012.
 9. Dycht M., Henryk Ruszczyc : pedagogiczne inspiracje. Warszawa, 2012.
 10. Działalność jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w latach 2004-2011. Lublin, 2013.
 11. Falkowski T., Myśl i zdarzenie : pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku. Kraków, 2013.
 12. Fotografia i filozofia : szkice o pędzlu natury. Kraków, 2013.
 13. Franczak K.A., Kalający własne gniazdo : artyści i obrachunek z przeszłością. Kraków, 2013.
 14. GMO w świetle najnowszych badań. Warszawa, 2012.
 15. Jankowska-Marzec A., Między etnografią a sztuką : mitologizacja Hucułów i Huculszczyzny w kulturze polskiej XIX i XX wieku. Kraków, 2013.
 16. Karwowska B., Druga płeć na wygnaniu : doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich. Kraków, 2013.
 17. Kasperski R., Teodoryk Wielki i Kasjodor : studia nad tworzeniem „tradycji dynastycznej Amalów”. Kraków, 2013.
 18. Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej : Maria Skłodowska-Curie. Kraków, 2013.
 19. Kowalczuk M., Regionalia w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach i filii : bibliografia. Siedlce, 2013.
 20. Kristanova E., Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953. Łódź, 2012.
 21. Krukowski J., Kościelne prawo publiczne : prawo konkordatowe. Lublin, 2013.
 22. Kulczycka D., Obraz Ziemi Świętej w prozie polskiej doby romantyzmu. Zielona Góra, 2012.
 23. Kultura romska w pigułce : poradnik dla osób pracujących ze społecznością romską. Radom, 2013.
 24. Kwiecień M., Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji. Kraków, 2013.
 25. Langie K., Śmiechowski D., Walczyna M., Biblioteka – dobre miejsce : poradnik architektoniczny dla bibliotek. Warszawa, 2012.
 26. Lelonek-Kuleta B., Psychospołeczne korelaty uzależnień od gier hazardowych. Lublin, 2012.
 27. Loska K., Nowy film japoński. Kraków, 2013.
 28. Łubniewska E., Piekielne pomysły i dusza anielska Teatru Witkacego w Zakopanem. Kraków, 2013.
 29. Majbroda K., Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku : tekst, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy. Kraków, 2012.
 30. Marczewski J.R., Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego. Lublin, 2013.
 31. Marszałek-Kawa J., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa, 2012.
 32. Nowakowski M., Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010). Warszawa, 2013.
 33. Nowy regionalizm w badaniach literackich : badawczy rekonesans i zarys perspektyw. Kraków, 2012.
 34. Nycz G., Promowanie demokracji w polityce zagranicznej USA po 11 września 2001 roku. Kraków, 2013.
 35. Oblicza polszczyzny. Warszawa, 2012.
 36. Orbitowski Ł., Ogień : widowisko historyczno-fantastyczne. Warszawa, 2012.
 37. (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL : polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś. Kraków, 2013.
 38. Piech-Klikowicz A., „Patrzymy sobie w oczy…” : o twórczości Ewy Lipskiej. Kraków, 2013.
 39. Polonistyka za granicą : tradycje i perspektywy : wybór tekstów pokonferencyjnych. Białystok, 2012.
 40. Puszka A., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zakonu Sióstr Miłosierdzia Wincentego à Paulo w Lublinie w XIX i XX wieku. Lublin, 2013.
 41. Rigamonti M., Bykownia : architektura zbrodni. Warszawa, 2012.
 42. Romowie dzieci świata : niecodzienny poradnik dla nauczycieli. Wrocław, 2012.
 43. Skrzydlewski P., Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego. Lublin, 2013.
 44. Skwarzyński M., Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej. Lublin, 2012.
 45. Szekspir wśród znaków kultury polskiej. Kraków, 2012.
 46. Śladami przeszłości po gminie Podedwórze : monografia historyczna. Podedwórze; Lublin, 2013.
 47. Toczek A., Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy : (1860-1918). Kraków, 2013.
 48. Toruń W., Norwid o Niepodległej. Lublin, 2013.
 49. Trzaskowska A.E., Wykorzystanie roślin i zbiorowisk synantropijnych na terenach zieleni Lublina. Lublin, 2013.
 50. Wieczorkiewicz A., Czarna kobieta na białym tle : dyptyk biograficzny. Kraków, 2013.
 51. Wolter E., Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 2013.
 52. Woźniak-Łabieniec M., Obecny nieobecny : krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych : w świetle dokumentów cenzury. Łódź, 2012.
 53. Wyka M., Miłosz i rówieśnicy : domknięcie formacji. Kraków, 2013.
 54. Żebrowski A., Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków, 2012.
 55. Żydzi Wschodniej Polski. Ser.1, Świadectwa i interpretacje. Białystok, 2013.