25 sierpnia 1906 roku – 111. lat temu – zmarł Hieronim Łopaciński. Wybitny lublinianin, językoznawca, etnograf, historyk i bibliofil, spoczywa na lubelskiej nekropolii przy ul. Lipowej.

    Bogaty i cenny księgozbiór Hieronima Łopacińskiego – odkupiony od rodziny przez ukonstytuowane 27 marca 1907 roku Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego –  stał się podstawą utworzenia 26 maja 1907 roku w Lublinie biblioteki publicznej. Biblioteka przyjęła imię Hieronima Łopacińskiego. W roku 2017 świętujemy 110. rocznicę jej powstania.