Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci

Pana Jana Twardowskiego (1951-2018)

Jan Twardowski (1951-2018), fot. Krzysztof anin Kuzko

Przyjaciela
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Wiceprezesa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

Naszej Koleżance Katarzynie Zaruckiej, Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Zarząd i Członkowie
Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

Jan Twardowski – absolwent polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – przez całe swoje życie zawodowe związany był z kulturą Lublina i regionu. Kierował m.in. zamojskim Domem Kultury, był zastępcą dyrektora Orkiestry Włościańskiej Karola Namysłowskiego, pracował w lubelskim Wojewódzkim Domu Kultury, w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, kierował Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin. Od 2005 roku był dyrektorem Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. W roku 2002, po reaktywacji Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, objął funkcję Prezesa, którą pełnił przez dwie kadencje. Obecnie sprawował funkcję Wiceprezesa Towarzystwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 marca (piątek) br. o godz. 14.00
w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

 Fot. Krzysztof anin Kuzko