W międzynarodowej konferencji „Brzeskie księgozbiory. Problemy i perspektywy badań” , która odbyła się w dn. 22-24 maja 2018 r. w Brześciu na Białorusi, wzięli udział: Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych Biblioteki. W czasie konferencji podpisano umowę o współpracy pomiędzy Brzeską Obwodową Biblioteką im. M. Gorkiego, reprezentowaną przez Jelenę Strirzewicz – Dyrektora Biblioteki a Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie, reprezentowana przez Tadeusz Sławeckiego – Dyrektora WBP.

Umowa przewiduje:

 1. Wzajemną wymianę doświadczeń  w zakresie prezentacji, konserwacji i edukacji oraz wiedzy o zbiorach i regionie.
 2. Organizację wystaw w kraju i za granicą zarówno ze zbiorów własnych, jak
  i wymagających kwerendy ogólnopolskiej.
 3. Wymianę usług i doświadczeń w zakresie prezentacji dzieł sztuki i księgozbioru.
 4. Wymianę usług i doświadczeń konserwatorskich.
 5. Przygotowywanie wspólnie przedsięwzięć w zakresie edukacyjnym (konferencje, szkolenia, konkursy).
 6. Wymianę książek, czasopism i pozostałych nośników informacji w tym środków audiowizualnych.
 7. Wzajemną pomoc techniczną w zakresie organizacji wystaw, imprez (koncerty, pokazy).
 8. Wymianę doświadczeń w zakresie promocji wydarzeń.
 9. Wspólne poszukiwanie środków finansowych mogących wesprzeć podejmowane przedsięwzięcie.
 10. Wzajemną promocję indywidualnych programów, wystaw, koncertów itp.
 11. Inicjowanie wspólnych programów i działań w zakresie naukowym i wydawniczym.