28 lutego 2019 r. w siedzibie Biblioteki Narodowej podpisano Porozumienie w sprawie zasad korzystania z produktów nabytych w ramach umowy nr 00082/BN/2018 dotyczącej „Zakupu i Implementacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami dla Bibliotek w zakresie projektu informatycznego e-usługa OMNIS”.
Porozumienie podpisali: dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej i Tadeusz Sławecki –Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

logo: projekt omnis