Z wielką przyjemnością informujemy, że Biblioteka włącza się w obchody Roku Moniuszkowskiego, realizując projekt

Nie taki Straszny dwór – oswajanie Moniuszki

Dwusetna rocznica urodzin kompozytora – ojca polskiej opery narodowej, autora Halki, Strasznego dworu, Śpiewnika domowego  – jest najlepszą okazją do pokazania, że Moniuszko nie jest tylko narodowym symbolem, ale twórcą żywej i ciągle atrakcyjnej muzyki.

Program moniuszkowskich wydarzeń w Bibliotece obejmuje:

27.05.2019, godz. 17:00

Otwarcie wystawy pt. Stanisław Moniuszko (1819-1872) natchniony duchem polskich pieśni ludowych oraz towarzyszącej jej ekspozycji moniuszkowskich plakatów autorstwa Witolda Mysyrowicza, która wprowadzi Państwa nie tylko w szczegóły biografii Kompozytora, ale też w klimat rodem z foyer polskich teatrów operowych

12.06.2019, godz. 9:00

Ogólnopolską konferencję naukową Od dźwięku do słow. Rola Moniuszki w kulturze polskiej XIX i XX wieku, na której uczeni będą analizować związki utworów Moniuszki z wybitnymi dziełami polskiej literatury

13.06.2019, godz. 19:30

Moniuszko w rytmach samby

Dziś zbudzi cię, koncercik taki

Moniuszkowski koncert podwójny w podcieniach Biblioteki, w którym na jednej scenie spotkają się sacrum i profanum – artyści Teatru Lubelskiego zaprezentują najpiękniejsze pieśni i arie Kompozytora, a trio jazzowe sprawdzi, jak pieśni Moniuszki komponują się z latynoskimi rytmami

9-29.05.2019

Zabawa z Moniuszką

Cykl warsztatów dla dzieci (w majowe czwartki)

 

Wstęp na wszystkie imprezy jest WOLNY

O dalszych szczegółach programu będziemy informować na stronie

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.