Nr pozycji

kat.

 

Autor, tytuł

Cena

Wywoławcza

Cena

Wylicytowana

 

1. Bignoni Mario, Enciclopoedia scientia universalis concionatorum […]. 2300,00
2. XXXVII rocznica udziału lotnictwa polskiego w bitwie o Anglię. 40,00
3. Antologia poezji spadochronowej. 40,00 40,00
4. Autografy posłów do Sejmu roku 1919. 200,00
5. Baliński S., Wielka podróż. 30,00
6. Bałaban M., Żydowskie miasto w Lublinie. 35,00
7. Bechczyc-Rudniccy A.i i M., Dziw: opowiadanie na tle życia Prasłowian. 100,00 100,00
8. Bohdanowiczowa Z., Gwiazdy i kamienie: powieść 40,00 40,00
9. Broniewski W., Drzewo rozpaczające. 40,00 40,00
10. Broniewski W., Komuna Paryska. 40,00
11. Budka W., Przyczynki chronologiczne do niektórych poezyj Jana… 40,00
12. Cholewiński W., Przewodnik po Lublinie i jego okolicach. 40,00 45,00
13. Cynarski J., ( J.Krzesławski pseud.), Wskrzeszenie Polski przez Rosyę. 40,00 85,00
14. Czempiński J., Henryk Sienkiewicz: duchowy wódz narodu, jego żywot i… 20,00
15. Czubalski F., I.P. Pawłow jako Badacz i myśliciel. 20,00
16. Ćwikliński L., Padwa i Polska. 30,00
17. Die Deutsche Wehrmacht: Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine: Uniformen… 60,00
18. Dubrawski F., Introligatorstwo w szkole: podręcznik metodyczno-… 40,00 40,00
19. Dwadzieścia lat publicznej służby zdrowia w Polsce odrodzonej: 1918-… 40,00 95,00
20. Eliasz-Szternfinkiel N., Zagłada Żydów Sosnowca. 20,00 20,00
21. Frenkiel Z., Bądź gentleman’em. 30,00 30,00
22. Galerja obrazów: katalog tymczasowy. 90,00
23. Garis H.R., Uncle Wiggily and the Beaver Boys or the Adventure of the… 30,00 Rezerwacja
24. Garis H.R., Uncle Wiggily and the Turkey Gobbler or The Battle of… 30,00 Rezerwacja
25. Gdula P., Drukarstwo lubelskie. 20,00 20,00
26. Generał broni Michał Rola-Żymierski. 40,00
27. Giertych J., O przyszłość ziem wschodnich Rzeczypospolitej: bilans… 20,00 150,00
28. Halban L., Religia starogermańska i jej aktualne znaczenie w Niemczech… 30,00 30,00
29. Hemar M., Fraszkopis. 40,00 110,00
30. Homolacs K., Rękodzielnictwo jako sztuka: szkic historyczny. 60,00
31. Horodło: praca zbiorowa. 20,00 20,00
32. Hubbard E., Frederick Chopin. 40,00
33. Hubbard E., Sebastian Bach. 40,00
34. Hubbard E., Wolfgang Mozart. 40,00
35. Hubbard G., Turner Florence, The Magic Soap Bubble. 40,00 Rezerwacja
36. Janowski J. N., Notatki autobiograficzne 1803-1853. 40,00
37. Jasna Góra: album. 100,00
38. Kaden-Bandrowski Juliusz, Miasto mojej matki. 30,00 30,00
39. Kasprowiczowa M., Moje życie z nim: 1910-1914; Wojna: 1914-1922. 50,00
40. Kiersnowski R., Popiół lat: wiersze. 40,00 40,00
41. Kleiner J., Krasiński. 30,00 35,00
42. Kleiner J., Problematy improwizacji Konrada. 50,00
43. Kleiner J., Z zagadnień składni Mickiewicza i Słowackiego. 50,00
44. Kot Stanisław, Gniewy o Unię. 50,00
45. Krajewski T., Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody… 100,00 100,00
46. Kukulski Z., Stanisław Staszic 1755-1826: księga zbiorowa. 150,00 150,00
47. Kulisy twórczości: listy 14 pisarzy emigracyjnych do Juliusza… 40,00
48. List otwarty Do Jego Eminencji Stefana Kardynała Wyszyńskiego… 20,00 20,00
49. Łobodowski J., Czerwona wiosna: powieść. 30,00
50. Łuszczkiewicz W.,  Klasztor leżajski i jego dzieła sztuki: wrażenia z… 20,00 20,00
51. Machon J., Poezje. 30,00
52. Makowski W., Rzeczpospolita: co każdy obywatel o państwie i o… 20,00
53. Malinowski J. M., „Z krwawych dni”. 80,00 80,00
54. Małowist M., Rzemiosło polskie Epoki Odrodzenia. 50,00
55. Manifest do ludów świata: luty 1941. 40,00
56. Mękarski Stefan, Lwów: karta z dziejów Polski. 30,00 30,00
57. Miska J. K., Roman Dmowski a chwila dzisiejsza. 40,00
58. Moszczeńska W., Arystokracja w państwie Franków za dynastji… 25,00
59. Niemcewicz J. U., Juliana Ursyna Niemcewicza O wolnem mularstwie w… 50,00 50,00
60. Od Herberta do Herberta: nagroda „Wiadomości” 1958-1990. 50,00
61. Ogórek Michał, Przewodnik po Polsce. 30,00
62. Oppman A., Kronika mieszczańska: Imćpanów Barwinków, kupców… 40,00 40,00
63. Pamiętnik II Zjazdu Bibliofilów w Warszawie (31.X-2.XI 1926). 40,00
64. Pietkiewicz Cz., Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego: materiały… 40,00
65. Platta H., Dachy Lublina. 20,00
66. Polska w roku 1914/15. Z.1, Pobojowisko. 100,00 100,00
67. Popowski Z. T., Gwiazdy w popiele. 40,00
68. Poray-Wojciechowski W., Passaty i sztormy: fragmenty pamiętnika. 50,00 50,00
69. Proces w Norymberdze. 1. Akt  oskarżenia przeciwko zbrodniarzom… 10,00 10,00
70. Raczyński E., Od Narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla. 20,00
71. Rapacki J., Krajobrazy polskie: w 24 barwnych reprodukcjach. 150,00
72. Rodowicz K., Droga wodna Warszawa-Bałtyk: referat na I Narodowy… 40,00
73. Rodziewiczówna M., Kądziel. 20,00 20,00
74. Rzewuski H., Pamiątki starego szlachcica /. Turgieniew J.S., Ojcowie i… 100,00
75. Sadowski R., Życie naprzeciw: poezje. 40,00
76. Schletz A., Stanisław Łempicki: (1886-1947). 20,00 20,00
77. Schmitt H., Legiony polskie we Włoszech. 40,00
78. Skibiński Z., Motyw księgi w poezji Cypriana Norwida. 20,00 30,00
79. Słonimski Antoni, Popiół i wiatr. 40,00 40,00
80. Smoleński W., Szkoły historyczne w Polsce. 30,00
81. Staff L., Gałąź kwitnąca. 30,00
82. Sykulski J., Jelenia Góra i okolice: szkice historyczne i legendy. 20,00
83. Szachy Pana Marszałka: teatralnie ożywione, na dwie partje podzielone. 50,00
84. Szymonowic Sz., Szymona Szymonowicza Sielanki wybrane i Lutnia… 70,00
85. Tománek J. V., Niepowrotny czas: wiersze. 30,00
86. Tuwim J., Wiersz nieznanego poety: gawęda literacko-obyczajowa. 30,00 30,00
87. Ukaz naywyższy o złagodzeniu kar głównych i poprawczych w… 40,00 40,00
88. Virey J. J., Historya obyczajów i zmyślności zwierząt, z podziałami…T.1, 80,00 80,00
89. W obronie konstytucji i niezależności polityki polskiej… 20,00
90. Wasilewski L., Polski Ruch Niepodległościowy. 20,00 20,00
91. Ważyk A., Kwestia gustu. 30,00
92. Ważyk A., Serce granatu. 20,00
93. Wiersze o Lublinie. 20,00 20,00
94. Wilkoński A., Ramoty i ramotki. 30,00 30,00
95. Wodzicki H., Czyim interesom służy Episkopat: o tymczasowości… 20,00 20,00
96. Wrocki E., Z doli i niedoli moich zbiorów muzycznych. 20,00 20,00
97. Wyleżyńska A.,  Serce podzielone na ćwierci: powieść. 50,00 65,00
98. Wyspiański S., Akropolis: dramat w 4-ech aktach. 70,00 70,00
99. X.W., W rocznicę listopadowego powstania roku 1830. 100,00
100. Zajączkowski T., W krainie absurdu. 20,00 20,00
101. Zaremba P., Historia Stanów Zjednoczonych 60,00
102. Zieliński T., Rzym i jego religja: studium z cyklu: współzawodnicy… 40,00
103. Zieliński T., Świat antyczny a my… 40,00 40,00
104. Znamierowski Cz., Wiadomości elementarne o państwie. 40,00
105. Białołęka ’82: reportaż z obozu internowania. 30,00 30,00
106. Kołakowski L., Religia: jeśli Bóg nie istnieje… o Bogu, Diable, Grzechu i… 20,00
107. Miłosz Cz., Mowy miane w Stockholmie przy wręczaniu nagrody Nobla. 20,00
108. Miłosz Cz., Zniewolony umysł. 20,00
109. Orwell G.,  Folwark zwierzęcy. 400,00
110. Pawlak A., Terlecki Marian, Każdy z Was jest Wałęsą: Nobel 1983. 30,00
111. Piasecki S., Zapiski oficera Armii Czerwonej. 20,00 20,00
112. Pieśni oddziałów partyzanckich Zamojszczyzny. 170,00
113. Piosenki stanu wojennego. Z. nr 1. 20,00
114. Rosenbusch A., Radio Erywań odpowiada. 30,00
115. Sołżenicyn A., Okruchy. 20,00
116. Ulotkowanie: fotoreportaż z akcji „S”. 30,00 30,00
117. „Kultura: szkice, opowiadania, sprawozdania”. 1983 (wrzesień). 10,00
118. „Kultura: szkice, opowiadania, sprawozdania”. 1983 (listopad). 10,00
119. „Kultura niezależna: nr 32 (lipiec). 10,00
120. „Zeszyty Historyczne”. 1964 z.6. 10,00
121. „Zeszyty Historyczne”. 1965 z.7. 10,00
122. „Zeszyty Historyczne”. 1967 z.11. 10,00
123. Dokumenty historii: wydarzenia z lat: 1956,1968,1970 i 1980.: 15,00
124. [Plakat wyborczy]. Solidarność. Szczęść Boże! 4.VI 1989 wybory. 40,00
125. [Plakat wyborczy]. Solidarność: wybory ’89. 40,00
126. [Plakat wyborczy]. Głosuj na Solidarność. 40,00
127. [Ulotka].Zes. 3 ulotek kandydatów na senatora w wyborach 4. 06. 1989 r. 30,00
128. [Druk bibliofilski]. „Towarzystwo Miłośników Lublina, KMKiE przy… 200,00 Rezerwacja
129. [List otwarty]. [Inc.:] „Szanowni Państwo! Drodzy Koledzy! Lubelskie… 10,00 10,00
130. Bardijewski H., Maska: opowiadanie. 60,00 60,00
131. Czechowicz J., Moje zaduszki. 20,00 25,00
132. Czereśniewski W.,  Pielgrzym pod Troją. 100,00
133. Dunin J., Książka na miarę człowieka. 20,00 20,00
134. Ekslibrisy Zbigniewa Jóźwika. 50,00
135. Gierszon U., Wśród lubelskiej Cichej Nocy: antologia wierszy na Boże… 40,00
136. Gombrowicz W.,  Listy do Adama Mauersbergera. 50,00
137. Góry i morze w ekslibrisie ze zbiorów Janiny Metzger… 20,00
138. Iwaniuk W., Moja Matka: Józefina Dyszewska: Od wielu lat. 40,00
139. Iwaniuk Wacław, Nemezis idzie pustymi drogami. 80,00 80,00
140. Ekslibrisy Józefa Szuszkiewicza. 10,00
141. Koliber. Druk okolicznościowy 20,00
142. Kontewicz W., Appendix. 40,00
143. Łęczna w zapiskach średniowiecznych sądów. 30,00
144. Łobodowski J., Z dymem pożarów. 500,00 500,00
145. Muszer D., Zapomniany strajk: 40,00
146. Ogród Białego Kruka. 30,00
147. Pawłowski A., Złoto Batorego. 30,00
148. Potrykus I., …moje szczęśliwe liczby. 40,00
149. Śmieja F., Na widny brzeg świtu. 40,00
150. Uroczystość uczczenia zdobycia przez Zbigniewa Jóźwika drugiego… 20,00 20,00
151. Vivat Alojzy Leszek Gzella. 50,00
152. Wasilewska J., Pamiątka-świętość czy talizman?: dlaczego zbieramy… 40,00 95,00
153. Zyman E., Jasność. 40,00
154. Zyman E., Miejsce na ziemi. 40,00
155. Zyman E., Poemat współczesny. 40,00
156. Zyman E., Wyznanie bibliofila, czyli o pięknych i mądrych… 40,00 40,00
157. [Życzenia] Śląskim przyjaciołom książki w ich święto. Bibliofilskich… 20,00
158. „Archipelag: R.4 (1986), nr 4.  (kwiecień) 20,00
159. „Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiej”. 1860 nr 46 70,00
160. „Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego”. 1836 nr. 31 100,00 100,00
161. „Kronika Muzyczna Organistów Diecezji Lubelskiej.” R.11 (1935) nr 2 40,00
162. „Nowiny: żołnierska gazeta ścienna”. R.7 (1938) nr 36 (11 maja). 80,00 80,00
163. „Silva Rerum: miesięcznik. Kraków: 1925 T.1 z.1-3 150,00 150,00
164. „Silva Rerum: miesięcznik. Kraków: 1925 T.2 z. 4-6 150,00 150,00
165. „Silva Rerum: miesięcznik Kraków: 1927 T.3 z.1-11/12 300,00 300,00
166. „Silva Rerum: miesięcznik Kraków: 1939 z.8 50,00 50,00
167. „Wiadomości Konserwatorskie: R.1 (1924) nr 1– R.1 nr 7 (1925). 50,00 85,00
168. „Życie Wolne: miesięcznik R.1 (1927) nr 10, 11, 12. 60,00
169. „Życie Wolne: miesięcznik R.2 (1928) nr 1-12. 150,00
170. Carte des Confins de L’Ètât de Gênes où se trouve […] par le sr. Robert… 150,00
171. Carte des Gouvernements de Bourgogne, de Franche Comte et de… 250,00
172. Carte des Gouvernements de Flandre Françoise, D’Artois, de Picardie et… 120,00
173. Carte Générale de L’Espagne et du Portugal par A.H. Brué Géographe de… 100,00 100,00
174. Cercle D’Autriche. Par M. Bonne, Ingen. Hydrographe de la Marine…. 60,00
175. Danemark 1832. 50,00
176. Der Obere Theil des zu Preussen gehörigen Herzogthums Pomerellen…. 500,00
177. Gallia Vetus a Rto. Bonne, Primario Hydrographo Navali. 80,00
178. Greece, with the Northern Provinces Near the Danube, Made for Rollin’s… 60,00
179. Le Cercle Electorald Du Rhin Les Duchés de Gueldre, de Limbourg, de… 500,00
180. Russia or Muscovy in Europe by I. Cowley Geor. Royal. … 100,00
181. Sweden and Norway. 100,00
182. Chodowiecki D., Abfertigung des Doctor April als derselbe den K. Preuss… 80,00
183. Chodowiecki D., Wundergleiche Erhaltung des Königs in der … 80,00
184. Cieślik L., Cierpiąca Warszawa: r. 1944. 200,00
185. Frank F., [Przydrożna kapliczka]. 20,00 45,00
186. Freyburg der fúrnemmen Statt in Uchtlandtwahre abcontrafactur. 150,00
187. Lubicz-Miszewski Z., Jan Paweł II –Toronto 1984. 30,00
188. Lubicz-Miszewski Z., Jan Paweł II –Toronto 1984. 30,00
189. Lubicz-Miszewski Z., John Paul II – Toronto 1984. 25,00
190. Lubicz-Miszewski Z., Miłość, Prawda, Sprawiedliwość, Wolność 25,00 25,00
191. Raczyński S., Zabytki polskich miast: 10 oryginalnych drzeworytów. 800,00
192. Steller P., Safona z Beskidów Śląskich. 300,00 Rezerwacja
193. Steller P., [Wesołego Alleluja]. 1951 80,00
194. Steller P., Wesołego Alleluja! 1952. 80,00
195. Steller P., Wesołych Świąt! 1958. 80,00
196. Steller P., Wesołych Świąt! 1959.. 80,00
197. Steller P., Wesołych Świąt! 1960. 80,00
198. Steller P., Wesołych Świąt! 1961 80,00 80,00
199. Steller P., Wesołych Świąt! 1962 80,00
200. Steller P., Wesołych Świąt! 1963. 80,00
201. Steller P., Wesołych Świąt! 1964. 80,00
202. Steller P., Wesołych Świąt! 1970. 80,00
203. Wiszniewski  K,, Kraków kościół Mariacki. 50,00
204. Wiszniewski K.,  [Kurza stopka i wieża Zygmunt III na Wawelu]. 50,00 50,00
205. Cykl koncertów organizowanych staraniem Woj. Wydz. Kultury i Sztuki…. 50,00 70,00
206. W Sali Towarzystwa Muzycznego-Kapucyńska 7, w dniu 1 grudnia 1945… 40,00 40,00
207. Co to jest teatr? Czy wystarcza Ci Treugutt  na małym ekranie?[…] 60,00 60,00
208. Dziesięciolecie Drukarni Uniwersyteckiej 1969-1979. 40,00 60,00
209. Wystawa pocztówek 23. II – 17 III 1968. 80,00
210. Ex Bibliotheca Lublinensi Congregationis Missionis. 200,00
211. Ex libris Lublinensis Collegii Bobolani Societatis Jesu. 20,00
212. Ex libris Tadeusza i Franciszki Przeorskich 40,00
213. Ex Bibliotheca Senatus Gedanensis 250,00
214. Biblioteka Wojskowa 5 P[ułku] S[trzelców] P[odchalańskich]. 30,00
215. Ze zbioru księdza dra Ludwika Zalewskiego. 10,00 10,00
216. Ze zbioru księdza dra Ludwika Zalewskiego. 15,00 15,00
217. Barylski W., Biblioteka Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie. 20,00
218. Brudnicki M., Ex libris Sigismundi Klemensiewicz. 15,00 20,00
219. Budynkiewicz T., Ex libris 40 lat MO i SB Milicji 10,00 15,00
220. Dobrowolski S.,  Ex libris Aleksandra Budrys-Budrewicza. 20,00
221. French E. D., Ex libris William Augustus Brewer. 20,00
222. Kot A., Ex libris Krystyny Hilchen. 10,00
223. Kot A., Ex libris Jana Młodożeńca. 10,00
224. Kot A., Ex libris Zbigniewa Strzałkowskiego. cm. 10,00 10,00
225. Kot A., Ex libris Leona Urbańskiego. 10,00 10,00
226. Kot A., Ex libris Marka Wyszkowskiego. 10,00 10,00
227. Lesiecki R., Ex libris Dra Zygmunta Klukowskiego 10,00 30,00
228. Lubicz-Miszewski Z., Ex libris Lecha Wałęsy 20,00
229. Mękicki R., Biblioteka Publiczna miasta Lwowa. 20,00
230. Mękicki R., Biblioteka Szkoły Powszechnej Męskiej im. A. Mickiewicza 20,00 20,00
231. Mękicki R., Bibliotheca Academiae Medicinae Veterinariae Leopoliensis. 20,00
232. Mękicki R., Bibliotheca Arcis Pomorzanensis. 20,00
233. Mękicki R., Fundacja Zakłady Kórnickie. Bibljoteka. 20,00 20,00
234. Mękicki R.,  Ex Libris Francisci Jaworski. Leopoli. 30,00
235. Mękicki R., Ex Libris Karola Badeckiego we Lwowie. 40,00
236. Mękicki R., TMK F[ranciszek] B[iesiadecki]. 10,00 10,00
237. Mękicki R., Ex libris Maksymilian Goldstein we Lwowie 30,00
238. Mękicki R., Ex libris Mękickich 30 X 1920. 30,00
239. Mękicki R., Ze zbioru Rudolfa Mękickiego we Lwowie. 1919 20,00
240. Mękicki R., Ex Libris Juliusza Mękickiego. 40,00
241. Mękicki R., Ex libris Tadusza Solskiego. 20,00
242. Mękicki R., Ex libris Zofii Solskiej. 20,00
243. Nekanda-Trepka K., Ex libris Józefa Gielniaka. 20,00 20,00
244. Ostoja-Chrostowski S., Ex libris Tomasza Stefana Stożkowskiego. 50,00
245. Półtawski A., Ex libris Tadeusza Lesznera grafika 20,00 45,00
246. Półtawski A., Ex libris doktora Stanisława Sokoła. 20,00
247. Seifert F., Ex libris Wł. Grabowski. 20,00
248. Wiszniewski K., Ex libris Jerzego Banacha. 20,00
249. Wiszniewski K., Ex libris Ludwika W[iktora] Kielbassa w Sudole. 20,00 20,00
250. Wiszniewski K., Ex libris Wacława Suchońskiego. 20,00
251. Wiszniewski K., Ex libris Heleny Ściślewskiej. 20,00
252. Zgaiński S., Ex musicis I.J. Paderewski. 20,00 20,00
253. Zgaiński S., Ex libris J.iT. Wolskich.. 20,00
254. „Lektor” Instytut Literacki. Lwów. Wyciąg z regulaminu oddziału 10,00 10,00
255. Znicz. Wypożyczalnia książek. Lwów. 15,00
256. Kuczyński  E., Strzeż Skarbu Polskiej Książki. Książka uszkodzona 40,00 40,00
257. [Portret chłopca]. [Kanada, po 1857 ] Ferrotyp 40,00
258. [Portret dziecka]. [Kanada, po 1857],  Ferrotyp 40,00
259. [Portret mężczyzny]. [Kanada, po 1857], Ferrotyp 30,00
260. Lublin. Ulica Ruska w budowie. 20,00 20,00
261. Lublin. Ulica Kunickiego. 20,00 20,00
262. Lublin. Ulica Krochmalna. 20,00 20,00
263. Lublin. Trasa W-Z. 20,00 20,00
264. Lublin. Trasa W-Z. Widok na Zamek. 20,00 20,00
265. Lublin. Ulica Ruska. 20,00 20,00
266. Lublin. Dworzec PKS.. 20,00 20,00
267. Lublin. Ulica Janowska.. 20,00 20,00
268. Powrót z ćwiczeń Związku Strzeleckiego w Zakopanem. 40,00 40,00
269. S.M.S. „Augsburg” Fot. Willh[elm] Schäfer 80,00 80,00
270. [Druk reklamowy]. … na wiosnę pończochy od b[ra]ci Jabłkowskich. 50,00 110,00
271. [Druk reklamowy]. Jesień – zima 1937. 100,00 210,00
272. [Prospekt]. Oppman Artur, Pieśń o rynku i zaułkach 40,00
273. [Ulotka].  „Konieczna jest jedność wszystkich sił patriotycznych. 10,00 10,00
274. [Ulotka]. „Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Warszawie: 10,00
275. [Ulotka „Przygotujmy się na Tysiąclecie Polski Chrześcijanskiej. Stoimy… 20,00 20,00
276. [Ulotka]. [Inc.:] „W waszych rękach spoczywa decyzja kto będzie… 15,00 15,00
277. [Zaproszenia].  Biblioteka Uniwersytecka KUL. Zespół 6 zaproszeń z… 20,00 20,00
278. [Zaproszenia]. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Ksiażki. Zespół  4… 40,00
279. [Zaproszenie]. Bydgoski Antykwariat Naukowy zaprasza na 5 Bydgoską 30,00
280. [Zaproszenie]. D[owódz]two Jednostki K.B.W. Ziemi Lubelskiej zaprasza… 20,00 20,00
281. [Zaproszenie]. Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Politycznych w… 20,00 20,00
282. [Zaproszenie]. Rektor i Senat Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie… 20,00
283. [Zaproszenie]. WDK zaprasza na otwarcie wystawy pt. „Drobne druki… 25,00 25,00
284. [Zaproszenie]. Wystawa bibliofilska dla uczczenia d-ra Zygmunta… 20,00
285. [Zaproszenie]. Zaproszenie na zebranie i zawiązanie Koła Miłośników…. 100,00
286. [Zaproszenie]. ZPA F, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych zapraszają… 20,00 20,00
287. [Zaproszenie]. ZPAP, Biuro Wystaw Artystycznych zapraszają na… 20,00 20,00
288. Co palić w roku 1931: ilustrowany katalog polskiego monopolu…. 120,00 210,00
289. Kalendarz chemiczny i farmaceutyczny: zapowiedź wydawnicza. 20,00
290. Kartka pocztowa. Opening of the Polish Library at the POSK. Exhibition 10,00 15,00
291. Ocena egzekutywy KW o zajściach w dniu 10 grudnia 1956 roku w… 15,00 45,00
292. Orzeczenie organizacyjne. Na wniosek Rady Szkolnej gminy Piaski z… 150,00
293. Pamiątkowa karta pocztowa. W 350 rocznicę Unii Lubelskiej. 30,00 45,00
294. Pamiętniki, powieści, podróże: najtańsze i największe wydawnictwo… 10,00
295. Tołkaczew Z., Majdanek: wystawa w Sukiennicach. 20,00 20,00
296. Wzornik czcionek drukarni uniwersyteckiej w Lublinie. 40,00
297. Zaproszenie. TMK i Lubelska Drukarnia Prasowa zapraszają na spotkanie… 20,00
298. Zaświadczenie. Wydane przez Lubelski Urząd Wojewódzki, dotyczące… 40,00
299. Życie Warszawy.  Wydruk próbny strony tytułowej z dnia 6 marca 1953…. 90,00 90,00
300. Życzenia świąteczne i noworoczne dla założyciela K!Vilnensia przesyła… 80,00 80,00