Nasi goście w Domowym Narodowym Czytaniu są niezwykle uwrażliwieni na słowo: wypowiadane, recytowane, napisane, czytane. Słowa mogą dawać radość, mogą też ranić. Oby tych ostatnich było wokół nas jak najmniej.

Anna Kistelska zaprasza na literackie, intymne spotkanie z mistrzyniami słowa. W DNC Maja Komorowska i Barbara Osterloff – wyjątkowa rozmowa na wyjątkowy czas.

Ewa


Barbara Osterloff, Pejzaż. Rozmowy z Mają Komorowską dawne i nowe, wydanie czwarte, rozszerzone. Warszawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 2017, 503 s. il. (w tym kolorowe)

Simone Weil twierdziła, że „kultura jest kształceniem daru uwagi”. Te słowa znajdują potwierdzenie podczas lektury książki Barbary Osterloff Pejzaż. Rozmowy z Mają Komorowską dawne i nowe. Samej bohaterki przedstawiać nie trzeba. Jej role teatralne i filmowe zna niemal każdy. Książka jest wyjątkowa, ponieważ stanowi nie tylko zapis życiowej drogi wybitnej artystki. Szczerość, z jaką dzieli się z nami swoimi wspomnieniami, drobiazgowa analiza ról przeplatana obrazkami z życia prywatnego, nie mają w sobie nic z artystowskiego ekshibicjonizmu. O ludziach, z którymi przyszło jej pracować, mówi z wdzięcznością. O najbliższych – z miłością i dyskrecją.

Współpraca z Jerzym Grotowskim pozwoliła jej osiągnąć mistrzowskie panowanie nad ciałem i głosem. Dzięki temu mogła stworzyć wybitne kreacje, grając role zarówno kobiece jak i męskie. Bywała na scenie i ekranie piękna i brzydka, pełna energii i unieruchomiona na wózku inwalidzkim, emanująca erotyzmem i odrażająca, ale prywatnie zawsze pozostawała sobą.

Na mnie szczególne wrażenie zrobiły Jej intymne wspomnienia o odchodzeniu najbliższych. Piękne, poetyckie refleksje o drodze ze snu, w nieznane, na progu której sama stoi. O umiejętności oswajania przemijania.

„Czuję coraz większą odpowiedzialność za słowo.” Kto dzisiaj umie tak o sobie z czystym sumieniem powiedzieć? „Muszę zawalczyć o was i o siebie. Ja przychodzę do was, wy do mnie, wkładamy w to jakiś wysiłek i nie możemy zmarnować naszej energii. A to zależy nie tylko ode mnie, więc proszę, bądźmy uważni”. Warto się tego nauczyć. Łatwiej znajdziemy drogę do siebie nawzajem.

Fot. D. Mościbrodzka

Anna Kistelska
– polonistka, animatorka kultury, instruktorka do spraw literatury i recytacji
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, pomysłodawczyni i realizatorka corocznego wojewódzkiego konkursu literackiego organizowanego przez WOK,
w roku 2020 miała miejsca 16. edycja konkursu

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Spotkanie z Mają Komorowską i profesor Barbarą Osterloff. Prowadzenie: Remigiusz Grzela
https://www.youtube.com/watch?v=d6Glfzf1l9I