Para-buch! Książka w ruch!

Każdy kto wychowuje bądź pracuje z małymi dziećmi pamięta moment,
w którym padają pytania: “A dlaczego?”. To czas, gdy dziecko chłonie wiedzę, wszystko wydaje się ciekawe, umysł dziecka jest otwarty, wrażliwy, poszukujący. Można opowiadać młodemu odkrywcy historie i pokazywać jaki świat jest ciekawy. Szczególnym miejscem wspomagania rozwoju dzieci jest biblioteka. Poza domem to jedne z niewielu miejsc, gdzie pokazuje się inne drogi rozwoju i zainteresowania.

 

Projekt „Para-buch! Książka w ruch!”, jest świetnym wsparciem pracy bibliotekarzy oraz rozwoju dziecka w wieku 3-10 lat. Jest realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dzięki środkom finansowym Deutsche Telekom Stiftung i DSZ – International Giving Foundation.

Pilotaż projektu „Para-buch! Książka w ruch!” odbywał się w pięciu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Projekt wspierają wojewódzkie biblioteki publiczne w: Lublinie, Łodzi, Krakowie, Olsztynie i Warszawie. W każdym województwie do realizacji projektu zrekrutowano 20 bibliotek. Bibliotekarze odpowiedzialni za przeprowadzenie projektu uczestniczyli wraz z wolontariuszami w dwudniowym szkoleniu, przygotowującym do realizacji. Wolontariusze generalnie byli  ważnym punktem projektu, pasjonaci z różnych dziedzin zapraszani na spotkania.

Projekt jest impulsem do rozwoju zainteresowań w cenionych w dzisiejszym świecie dziedzinach STE(A)M (nauka, technologia, inżynieria, matematyka a także szeroko pojęta humanistyka). Do realizacji projektu opracowano materiały edukacyjne, propozycje gier, zabaw, doświadczeń. Wszystko jest wsparte książkami z zakresu architektury, biologii, fizyki, geografii, geologii, matematyki, techniki i innych. Książki są dostosowane do wieku czytelników, pięknie ilustrowane, często zabawne.

Jedną z osób przygotowujących program projektu była nasza koleżanka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej – Agnieszka Wdowczyk.

Wszystko o projekcie, bibliotekach biorących udział, książkach, pomocach do realizacji spotkań, pomysłach, inspiracjach, scenariuszach  na stronie: http://parabuch.org/