WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ – II EDYCJA

Przedstawiamy wyniki konkursu, którego organizatorami byli:
Pani Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Muzeum Wsi Lubelskiej.

Wyniki konkursów wielkanocnych