Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
oraz Wydawnictwo Norbertinum
zapraszają na promocję książki i wieczór wspomnień poświęcony

Ks. Prałatowi Janowi Poddębniakowi 

Wydarzenie odbyło się 15 kwietnia 2021 r., godz. 17.00  w trybie online,
bez udziału publiczności
Relacja jest dostępna na stronie wbp.lublin.pl 
oraz Facebooku (otwartym) Biblioteki
i bibliotecznym YOUTUBE

 

Opublikowaną przez Wydawnictwo Norbertinum książkę
„Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz Prałat Jan Poddębniak (1907- 1994)”
oraz sylwetkę Ks. Prałata Jana Poddębniaka  przedstawili:
dr hab. Anna Łosowska  – autorka książki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
prof. dr hab.  Janusz Wrona (UMCS),
Tadeusz Sławecki  (Dyrektor Wojewódzkiej  Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
oraz zaproszeni Goście, którzy znali osobiście ks. Jana Poddębniaka
bądź dokumentowali jego życie i dzieło.

Spotkanie jest tłumaczone na PJM (Polski Język Migowy)
– tłumacz: Łukasz Grzesiuk

Ks. Prałat Jan Poddębniak  był przed wojną wikariuszem w Gościeradowie, Niedrzwicy Kościelnej i Chełmie. W czasie okupacji niemieckiej pełnił funkcję kanclerza Kurii Lubelskiej, stając się jednym z najbliższych współpracowników internowanego w Nowym Sączu biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana. Angażował się we wszechstronną pomoc potrzebującym; uratował m.in. dwie żydowskie dziewczyny, Sarę i Leę Bass, za co otrzymał Medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Po zakończeniu wojny, jako proboszcz parafii w Niedrzwicy Kościelnej, za krytykę ustroju komunistycznego stał się obiektem inwigilacji i prześladowania przez organa bezpieczeństwa. Wskutek nacisku władz administracyjnych został przeniesiony do odległej parafii Czemierniki, w której pracował aż do śmierci. Był gorliwym i charyzmatycznym duszpasterzem, o wielkim autorytecie wśród kapłanów i wiernych, człowiekiem czułym na ludzką krzywdę, świetnym gospodarzem i wielkim patriotą. Znany z ciętego języka i odwagi cywilnej, zapisał się trwale w dziejach diecezji jako kapłan niezłomny w trudnych dla Kościoła czasach komunistycznych.

Autorką książki o Ks. Prałacie Janie Poddębniaku jest dr hab. Anna Łosowska, urodzona w Lubartowie, absolwentka historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, organizator i wieloletni dyrektor Archiwum i Muzeum UMCS. W badaniach naukowych skupia się na kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla, szeroko rozumianej archiwistyce oraz dziejach UMCS. Autorka 5 monografii oraz ponad 130 artykułów naukowych i popularnonaukowych, biografii i informatorów. W roku 2020, w lubelskim wydawnictwie Norbertinum, opublikowała książkę Wierny syn ojczyzny naszej. Ksiądz prałat Jan Poddębniak (1907- 1994).

Książkę „Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz Prałat Jan Poddębniak (1907- 1994)”
można nabyć w bibliotecznej Księgarni „U Hieronima”:
tel. 81-528-74-18 lub 81-528-74-09, email: uhieronima@wbp.lublin.pl

W sobotę, 17 kwietnia 2021 roku, przypada rocznica śmierci
Ks. Prałata Jana Poddębniaka (zm. w 1994 roku) 

W tym dniu ks. kan. Józef Chorębała odprawi Mszę św. w Jego intencji
o godz. 18.00 w Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika