Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Marii Koziołek
(1924-2021)

wieloletniego i zasłużonego kustosza
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

wykładowcy w lubelskiej filii Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy

zaangażowanej propagatorki książki i czytelnictwa pracującej w filiach bibliotecznych
na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia składają
Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Koziołek
odbędą się w piątek 29 października 2021 roku o godz. 13.00
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie 

Maria Koziołek urodziła się 30 sierpnia 1924 r. w Chyrzynie (powiat przemyski) w rodzinie nauczycieli Bronisławy i Radosława Mathiaszów. Szkołę podstawową ukończyła w Jarosławiu. Do gimnazjum uczęszczała w Przemyślu, gdzie do wojny ukończyła dwie klasy. Okupację spędziła z rodzicami w miejscowości urodzenia. W 1945 r. wyjechała do Wrocławia, gdzie ukończyła gimnazjum i w 1947 r. liceum ogólnokształcące typu przyrodniczo-fizycznego. W 1958 r. zamieszkała z mężem i dziećmi w Lublinie.

1 kwietnia 1963 r. Maria Koziołek podjęła pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Po pół roku skończyła, rozpoczęty przed podjęciem pracy, kurs bibliotekarski dla pracowników bibliotek powszechnych w Filii POKKB w Lublinie. Pierwsze praktyczne szlify bibliotekarskie zdobywała w filiach bibliotecznych, by od 1 marca 1965 r. objąć funkcję kierownika nowo otwartej Filii Nr 15, znajdującej się na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (przy ul. Wajdeloty). W krótkim czasie placówka ta zaczęła wyróżniać się intensywną działalnością środowiskową. Głośne, także w mediach lokalnych, stały się spotkania autorskie czy działalność klubu miłośników reportażu. Do współpracy zostali zaproszeni czytelnicy, powstało Koło Przyjaciół Biblioteki. Kierowana przez Marię Koziołek placówka, pomimo nie najlepszych warunków lokalowych, rejestrowała coraz więcej czytelników.

W połowie lat 70. podjęła zaoczne studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ukończyła je w czerwcu roku 1978. Od listopada 1977 r. dyrekcja WBP powierzyła jej funkcję kierownika Filii dla Dorosłych i Filii dla Dzieci Nr 9, przy ul. Juranda, również na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kierowała tutaj liczniejszym zespołem pracowników, była dobrym wychowawcą młodych kadr, a placówki pod względem organizacyjnym były wzorowe.  Była wyjątkowo zaangażowana również w działalność informacyjną. Szczególnie starannie dbała o indywidualnego czytelnika, w tym o osoby niepełnosprawne i starsze. Dowodem uznania kompetencji zawodowych Marii Koziołek było powierzenie jej zajęć (od 1 września 1979 r. do 31 grudnia 1985 r.) w Lubelskiej Filii Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, zaś środowiskowym dowodem uznania było (w 1980 r.) wybranie jej do Samorządu Mieszkańców LSM.

Na emeryturę odeszła z końcem grudnia 1985 r., po 22 latach pracy w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego. Wielokrotnie nagradzana, odznaczona była odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1981), Zasłużony dla m. Lublina (1982) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977).

Informacje biograficzne zaczerpnięte ze
Słownika Biograficznego Bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944-2014),
oprac. Jerzy Gajewski, Lublin 2015

 

Świadek historii – zasoby Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”