Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej
Dyrekcja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie informuje:

 • Użytkownicy zobowiązani są do noszenia maski i dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczeń Biblioteki.
 • W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba proszona będzie o opuszczenie terenu Biblioteki. Dodatkowo powinna zostać poinstruowana przez pracownika Biblioteki o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 • Pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia ww. incydentu kierownikowi działu,
  co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 • Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną informujemy, że w czytelniach udostępniania zbiorów zostają wprowadzone przerwy techniczne na wietrzenie i dezynfekcję, które odbywać się będą w godzinach:
  12.00-12.20
  15.00-15.20
  18.00-18.20

Za utrudnienia przepraszamy.