W programie:

Rozmowa z nominowanymi kandydatkami do XXIX edycji Nagrody im. Anny Platto, która jest przyznawana od 1995 roku w dniu urodzin Patronki pracownikom bibliotek publicznych z województwa lubelskiego, wyróżniającym się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz nowatorskich formach pracy z młodymi czytelnikami.

Magdalena Opalka MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Filia nr 40 Biblioteka Na Poziomie

O sobie mówi – „Staram się podążać za dziećmi!”. Podejmowane przez Panią Magdalenę Opalkę działania niewątpliwie, stanowią świadectwo bibliotekarskiej pasji, kreatywności oraz wysokiej skuteczności w działaniu. Prezentuje wcale nieoczywistą – nowoczesną i otwartą postawę, zasadzającą się na rozumieniu mechanizmów innowacyjności w promowaniu książki i czytelnictwa wśród najmłodszych oraz roli współczesnej biblioteki i bibliotekarza w tym obszarze. Swoimi działaniami przełamuje schematy w myśleniu o bibliotece, wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej tworząc w bibliotece „miejscem trzecie”, bliskie użytkownikom. Jej kompetencja, aktywność i zaangażowanie na rzecz rozwijania modelu „czytania rodzinnego” zmieniają wizerunek współczesnej biblioteki i sprawiają, że staje się ona miejsce transmisji międzypokoleniowej. Z wielką empatią troszczy się i dba o rozwój swoich najmłodszych podopiecznych. Jej indywidualne pomysły na promocję czytelnictwa oraz dobre praktyki ukierunkowane na rozwijanie u dzieci pasji do czytania, kreatywności i wyobraźni, sprawiają, że czytanie staje się przygodą.

Beata Panasiewicz MBP – Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau

O sobie mówi – „Emocje są w mojej pracy najważniejsze!”.  Podejmuje działania zorientowane przede wszystkim na wspomaganie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dzieci i stymulowanie ich inteligencji emocjonalnej. Fascynują ją metody biblioterapeutyczne i bajkoterapia, służące wspieraniu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju najmłodszych poprzez kontakt z tekstami literackimi. Zorientowanie emocjocentryczne w pracy z książką służy rozbudzaniu u dziecięcych czytelników zaciekawienia otaczającym światem poprzez dostarczanie wiedzy o nim oraz promowaniu umiejętności dziecka ważnych w perspektywie wszechstronnego społecznego funkcjonowania. Konsekwentnie realizowany rozwój indywidualny Pani Beaty w zakresie podnoszenia swoich kompetencji zawodowych (odbyła liczne kursy i szkolenia w zakresie biblioterapii), świadczą o dbałości o autorytet pracy bibliotekarza. Promuje innowacyjne praktyki czytelnicze i wspiera wartościową  literaturę współczesną, rozwija pasję czytania wśród najmłodszych, pojmowaną przede wszystkim jako dbanie o społeczny i indywidualny dobrostan.

Olga Wójtowicz MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Filia nr 9

O sobie mówi – „Nie wybrałabym innej drogi zawodowej!” Wśród podejmowanych przez Nią działań na szczególną uwagę zasługują te, które służą rozwijaniu idei biblioteki wielokulturowej, służącej wszystkim członkom społeczności, bez dyskryminacji ze względu na dziedzictwo kulturowe i językowe. Aktywnie i z zaangażowaniem podejmuje inicjatywy integracyjne zorientowane na uchodźców z Ukrainy (m.in. kursy językowe, cykliczne działania edukacyjne i kulturalne). W pracy z dziećmi wykorzystuje przede wszystkim swoje wysokie kompetencje logopedyczne i lingwistyczne, proponując innowacyjne formy aktywności wokół książki/ literatury. Prowadzone przez nią liczne działania w zakresie animacji społeczno-kulturalnej sprzyjają upowszechnianiu u najmłodszych postaw proczytelniczych, ale także postaw otwartości wobec odmienności kulturowej, wzajemnemu ubogacaniu kulturowemu i zbliżaniu ludzi. W organizowanych przez Nią wydarzeniach uczestniczą dzieci i młodzież, ale także dorośli użytkownicy. Podkreślić należy, że Pani Olga buduje wokół książki i biblioteki –  dziecięcą czytelniczą WSPÓLNOTĘ.

Rozmowę poprowadzi Lidia Głębicka

Zapraszamy!

26 lipca 2023, godz. 10.00

Facebook WBP https://www.facebook.com/wbplublin