(wybór)
NOWOŚCI:
 1. 350-lecie Unii Hadziackiej, 1658-2008. Warszawa, 2008.
 2. Badania wschodnie : polityka wewnętrzna i międzynarodowa. Wrocław, 2008.
 3. Battenberg F., Żydzi w Europie : proces rozwoju mniejszości żydowskiej w nieżydowskim środowisku Europy 1650-1933. Wrocław, 2008.
 4. Bierność społeczna : studia interdyscyplinarne. Warszawa, 2008.
 5. Deszczyński P., Europejskie systemy polityczne. Poznań, 2008.
 6. Dubiecko – dzieje najdawniejsze, dawne i współczesne : materiały z konferencji historycznej odbytej w dniach 24-25 września 2008 roku w Dubiecku. Dubiecko, 2008.
 7. Gadamer H.-G., Teoria, etyka, edukacja : eseje wybrane. Warszawa, 2008.
 8. Gernet J., Inteligencja Chin : społeczeństwo i mentalność. Warszawa, 2008.
 9. Grupa Krakowska : dokumenty i materiały z lat 1932-2008. Kraków, 2008.
 10. Jagodzińska A., Pomiędzy : akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Wrocław, 2008.
 11. Jancewicz Z., Instytucja unieważnienia małżeństwa w prawie polskim. Stalowa Wola; Lublin, 2008.
 12. Janowski M., Narodziny inteligencji : 1750-1831  (Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918). Warszawa, 2008.
 13. Jedlicki J., Błędne koło : 1832-1864 (Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918). Warszawa, 2008.
 14. Katalog dokumentów życia społecznego 1914-1918. Lublin, 2008.
 15. Komorowski W., Sudacka A., Rynek Główny w Krakowie. Wrocław, 2008.
 16. Malinowska M., Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce. Warszawa, 2008.
 17. Marzec S., Sztuka, czyli wszystko : krajobraz po postmodernizmie. Lublin, 2008.
 18. Micińska M., Inteligencja na rozdrożach : 1864-1918 (Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918). Warszawa, 2008.
 19. Nasierowski T., Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce : początek ludobójstwa. Warszawa, 2008.
 20. Ojcze nasz – nasz : przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej. Wrocław, 2008.
 21. Paciejewski J., Słownik wyrażeń najczęściej używanych polsko-niemiecko-rosyjski. Warszawa, 2008.
 22. Podstawy europeistyki : podręcznik akademicki. Wrocław, 2009.
 23. Reski P., Daleki kraj. Olsztyn, 2008.
 24. Skupień D., Europejskie rady zakładowe. Toruń, 2008.
 25. Służby specjalne : przeszłość i teraźniejszość. Wrocław, 2009.
 26. Świetlicki M., Jedenaście. Kraków, 2008.
 27. Taraszkiewicz E.E., Trzy pamiętniki. Warszawa; Lublin, 2008.
 28. Współczesne nacjonalizmy. Toruń, 2008.
 29. Wyszczelski L., W obliczu wojny : Wojsko Polskie 1935-1939. Warszawa, 2008.
 30. Zarządzanie marketingowe biblioteką. Poznań, 2008.
 31. Ziemia Dubiecka w fotografii archiwalnej. Dubiecko, 2008.
 32. Zięba J., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – narodziny uczelni. Lublin, 2008.