(wybór)
 1. Animarum cultura : studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu. T.1, Struktury kościelno-publiczne. Warszawa, 2008.
 2. Bailey R., Tajna wojna : historia operacji specjalnych podczas II wojny światowej. Warszawa, 2009.
 3. Berkeley G., Alkifron. Kęty, 2008.
 4. Bobis L., Kot : historia i legendy. Kraków, 2009.
 5. Cholewianka-Kruszyńska A., Piękna i dobra : opowieść o Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej. Kozłówka, 2008.
 6. Dym : powszechna historia palenia. Kraków, 2009.
 7. Dymmel P., Jakóbczak Z., Bibliografia publikacji pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie 1918-2008. Lublin, 2009.
 8. Garbacz K., Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych. Zielona Góra, 2009.
 9. Grodecki R., Polityka pieniężna Piastów. Kraków, 2009.
 10. Hein-Kircher H., Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939. Warszawa, 2008.
 11. Jeffrey I., Jak czytać fotografię : lekcje mistrzów fotografii. Kraków, 2009.
 12. Kireńczuk T., Od sztuki w działaniu do działania w sztuce : Filippo Tommaso Marinetti i teatr włoskich futurystów. Kraków, 2008.
 13. Kopciński J., Nasłuchiwanie : sztuki na głosy Zbigniewa Herberta. Warszawa, 2008.
 14. Kosiński K., Historia pijaństwa w czasach PRL : polityka, obyczaje, szara strefa, patologie. Warszawa, 2008.
 15. Kozłowski W.A., Sport w organizacjach paramilitarnych na Ziemi Chełmskiej w latach 1918-1939. Chełm, 2008.
 16. Królikowski B., Gawędy o zmierzchu. Kraków, 2009.
 17. Latoń J., Wszystko dla Niego i przez Niego jest stworzone : 25 lat Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie : 50. rocznica przybycia Pallotynów do Lublina. Lublin, 2008.
 18. Mazurkiewicz-Brzozowska M., Etymologia a konotacja słowa : studia semantyczne. Lublin, 2009.
 19. Nawrot D., Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice, 2008.
 20. Oblicza religii i religijności. Kraków, 2008.
 21. Patek A., Żydzi w drodze do Palestyny 1934-1944 : szkice z dziejów aliji bet – nielegalnej imigracji żydowskiej. Kraków, 2009.
 22. Przestrzeń wolności i prawdy : Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989. Lublin, 2008.
 23. Przytuła-Sawicka M., Dni złego słońca. Poznań, 2009.
 24. Romantyzm i nowoczesność. Kraków, 2009.
 25. Różnić się w zgodzie : księga pamiatkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Leonardowi Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Lublin, 2008.
 26. Salmonowicz S., Kilka minionych wieków : szkice i studia z historii ustroju Polski. Kraków, 2009.
 27. Smolka S., Mieszko Stary i jego wiek. Kraków, 2009.
 28. Tarnowski S., Z Dzikowa do Ziemi Świętej : podróż do Hiszpanii, Egiptu, Ziemi Świętej, Syrii i Konstantynopola z lat 1857-1858 : wspomnienia oraz korespondencja z matką Gabrielą z Małachowskich Tarnowską i rodzeństwem. Kraków, 2008.
 29. Teatr absurdu : nowy czy stary teatr. Kraków, 2008.
 30. W obronie niepodległości : antykomunizm w II Rzeczypospolitej. Kraków, 2009.
 31. Walicki A., Naród, nacjonalizm, patriotyzm. Kraków, 2009.
 32. Zawiła M., Religia i śmierć : trajektorja umierania i jej religijne elementy na przykładzie środowisk hospicyjnych w Polsce. Kraków, 2008.
 33. Zgórniak M., Studia i rozprawy z dziejów XVI-XX wieku : historia, militaria, polityka. Kraków, 2009.