20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12
tel. 81-466-62-00, 81-466-62-50, fax 81-466-62-49
dyr. Piotr Tokarczuk
e-mail: mbp@mbp.lublin.pl
strona www

Sieć biblioteczna MBP