(wybór)

 

 1. Antyki : poradnik kolekcjonera. Warszawa, 2010.
 2. Bajkowska E., Dramat samotnego jeźdźca : Henryk Sandomierski w legendzie, historii i literaturze. Sandomierz, 2010.
 3. Brzozowska M., Prawo autorskie w kulturze : praktyczny przewodnik po zakamarkach prawa autorskiego w muzeach, teatrach i innych instytucjach kultury. Bytom, 2010.
 4. Bucior D., Wypowiedzenie umowy agencyjnej. Lublin, 2010.
 5. Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Warszawa, 2010.
 6. Czarnyszewicz F., Nadberezyńcy : powieść w trzech tomach osnuta na tle prawdziwych wydarzeń. Kraków, 2010.
 7. Dębowska M., Popek L., Duchowieństwo diecezji łuckiej : ofiary wojny i represji okupantów 1939-1945. Lublin, 2010.
 8. Duda A., Język mitu w reklamie. Lublin, 2010.
 9. Dylewski A., Najpiękniejsze miejsca Wilna. Bielsko-Biała; Kluki, 2010.
 10. Fedorowicz M., Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej. Toruń, 2010.
 11. Fiołek K., Przetrwanie i przetwarzanie : programy kultury narodowej w epoce Młodej Polski. Kraków, 2010.
 12. Fryszkowska-Sytnyk W., Kosiński S., Lwowskie początki socjologii polskiej. Warszawa, 2010.
 13. Gajda J., Moje życie : fakty, wspomnienia, refleksje. Kraków, 2010.
 14. Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych : studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej. Warszawa, 2010.
 15. Historia filozofii politycznej : podręcznik. Warszawa, 2010.
 16. Hołub G., Problem osoby : we współczesnych debatach bioetycznych. Kraków, 2010.
 17. Horn I., Andrzej Batory. Warszawa, 2010.
 18. Iwanicki K., Budownictwo wiejskie : poradnik przy wznoszeniu zabudowań na wsi. Milanówek, 2010. (reprint)
 19. Kajzer L., Dwory w Polsce : od średniowiecza do współczesności. Warszawa, 2010.
 20. Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym. Wrocław, 2010.
 21. Kompetentny i innowacyjny menedżer. Warszawa, 2010.
 22. Koźmińska I., Olszewska E., Wychowanie przez czytanie. Warszawa, 2010.
 23. Królikowski B., Sny burzliwe. Kraków, 2010.
 24. Książka zawsze obecna : prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi. Wrocław, 2010.
 25. Lata dwudzieste, lata trzydzieste w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie : publikacja wydana z okazji Jubileuszu 90-lecia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Lublin, 2010.
 26. Łomnicka-Żakowska E., Ryciny Daniela Chodowieckiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Warszawa, 2010.
 27. Maron M., Dramat czasu i wyobraźni : filmy Wojciecha J. Hasa. Kraków, 2010.
 28. Mężyński A., Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945. Warszawa, 2010.
 29. Muschg W., Tragiczne dzieje literatury. Warszawa, 2010.
 30. Na pograniczu „nowej Europy” : polsko-ukraińskie sąsiedztwo. Warszawa, 2010.
 31. Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku. Lublin, 2010.
 32. Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim. Łódź, 2010.
 33. Pieczęcie królów i królowych Polski : Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum, Diviso Prima „InSimul”. Warszawa, 2010.
 34. Pogranicza audiowizualności : parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Kraków, 2010.
 35. Potocka M.M., Z moich wspomnień : (pamiętnik). Łomianki, 2010.
 36. Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w reklamie. Lublin, 2010.
 37. Rożek M., Idee i symbole sztuki chrześcijańskiej. Kraków, 2010.
 38. Supruniuk A., Mazowsze Siemowitów (1341-1442) : dzieje polityczne i struktury władzy. Warszawa, 2010.
 39. Tarasiuk D., Dzieje parafii w Opolu wpisane w dziedzictwo regionu. Podedwórze; Lublin, 2010.
 40. W służbie nauki prawa finansowego : jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finasów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin, 2010.
 41. Wątróbska H., Słownik staro-cerkiewno-rusko-polski. Kraków, 2010.
 42. Wolańska J., Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902-1938 : przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza. Warszawa, 2010.
 43. Woźniakowska U., Bollywood : pragnienie prawdy i tęsknota za mitem. Kraków, 2010.
 44. Wójciak M., Enklawy wolności : literatura rosyjska w Polsce 1956-1989. Kraków, 2010.