(wybór)

NOWOŚCI:
 1. 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie. Kraków, 2010.
 2. Alnaes N.S., Wilkołak w salonie. Kraków, 2010.
 3. Andijewska E., Zespoły architektoniczne. Lublin, 2010.
 4. Benyskiewicz K., W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana : Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze. Wrocław, 2010.
 5. Curanović A., Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Warszawa, 2010.
 6. Denys M., Lublin między wojnami : opowieść o życiu miasta 1918-1939. Łódź, 2010.
 7. Dęblin i okolice w pierwszych dniach II Wojny Światowej. Puławy, 2010.
 8. Dziedzictwo kultury narodowej w konserwacji : katalog wystawy 04.05.2009 – 14.06.2009 Zamek Królewski = National heritage in preservation : cataloque of exhibition 04.05.2009 – 14.06.2009 Warsaw Royal Castle. Warszawa, 2009.
 9. Dzwonkowski R., Religia i Kościół katolicki w ZSRS oraz w krajach i na ziemiach okupowanych 1917-1991 : kronika. Lublin, 2010.
 10. Faber W., Sztuka znaku wodnego : przerys znaków wodnych z dokumentów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. T.1, cz.1, Zbiory Oddziału III, archiwa rodowe i zbiory prywatne. Warszawa, 2010.
 11. Florkowska M., Moje Bielany : o pustelniczej gościnności, przekraczaniu furty i niezwykłych przeżyciach. Kraków, 2010.
 12. Gatys I, Gatys R., Encyklopedia śląskiej porcelany. T.1. Stróża, 2010.
 13. Jak walczyć z korupcją? : zasady tworzenia i wdrażania strategii antykorupcyjnej dla Polski. Warszawa, 2010.
 14. Jaworowska M., Świat kultury Maori w Nowej Zelandii. Warszawa, 2010.
 15. Kalisz T., Sędziowski nadzór penitencjalny : polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym. Wrocław, 2010.
 16. Katalog polskich znaków pocztowych 2011. T.1, (Znaczki opłaty, urzedowe i dopłaty). Bytom, 2011.
 17. Klementowski R., W cieniu sudeckiego uranu : kopalnictwo uranu w latach 1948-1973. Wrocław, 2010.
 18. Kosińska A., Czesław Miłosz : bibliografia druków zwartych. Kraków, 2009.
 19. Kosman M., Krzyżacy w historii i legendzie wieków : w 600 rocznice grunwaldziej wiktorii. Toruń, 2010.
 20. Książek A., Tatarkiewicz. Warszawa, 2010.
 21. Kula M., Mimo wszystko : bliżej Paryża niż Moskwy : książka o Francji, PRL i o nas historykach. Warszawa, 2010.
 22. Kurek M., Oleander. Warszawa, 2010.
 23. Ludność cywilna w łódzkich obozach przesiedleńczych. Łódź, 2010.
 24. Łętowski M., Gdy lżyliśmy ustrój i godziliśmy w sojusze… : cenzura prasowa w PRL na przykładzie katolickiego tygodnika społecznego „Ład”. Lublin, 2010.
 25. Miłosz Cz., Rozmowy polskie 1999-2004. Kraków, 2010.
 26. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : T.1. Warszawa, 2010.
 27. Pielacha K., Proces „żołnierzy wyklętych” w Rykach (15 1 1947). Ryki, 2010.
 28. Przewoźnik A., Katyń : cmentarze katyńskie. Warszawa, 2010.
 29. Pyter M., Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna. Lublin, 2010.
 30. Rutkowski T.P., Adam Bromberg i „encyklopedyści” : kartka z dziejów inteligencji w PRL. Warszawa, 2010.
 31. Salezjańska Szkoła Mechaniczna w Łodzi (1922-1962) : organizacja, funkcjonowanie, represje, likwidacja : wybór źródeł. Łódź, 2010.
 32. Szady B., Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku. Lublin, 2010.
 33. Szylar A., Kronika bernardynek lubelskich 1618-1885. Lublin, 2009.
 34. Średniowieczne zakony rycerskie i tradycja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Elbląg, 2010.
 35. Tralles B.L., Rady zdrowotne wrocławskiego lekarza dla króla polskiego : wybór. Wrocław, 2010.
 36. W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego. Opole, 2010.
 37. Wardawy B., Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki : biogramy i dokumenty. T.1. Lublin, 2010.
 38. Węgiełek J., Wiślany szlak. Wilków, 2010.
 39. Wodziński M., Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Wrocław, 2010.
 40. Wójcik R., Historia Cukrowni „Garbów”. Lublin, 2010.
 41. Wsparcie inżynieryjne w Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409-1411 : sesja popularno-naukowa z okazji 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku : materiał pokonferencyjny. Warszawa, 2010.
 42. Współczesne biblioteki polonijne i polskie poza Krajem : raport przygotowany w oparciu o materiały zgromadzone w ramach programu Rejestracji Zbiorów polskich za granicą ze specjalnym uwzględnieniem dziedzictwa zagrożonego. Warszawa, 2010.
 43. Zamojska D., Akademicy i urzędnicy : kształtowanie ustroju pastwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920. Warzsawa, 2009.
 44. Zielińska H., O książce prawie wszystko. Zamość, 2010.
 45. Znaczące przestrzenie słowiańszczyzny. Warszawa, 2010.
 46. Żurowska R., Przestepstwo korupcji w sporcie. Poznań, 2010.