(wybór)

NOWOŚCI:
 1. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w1938 roku – uwarunkownia, przebieg, konsekwencje. Chełm, 2009.
 2. Baglio M., Obrzęd : tajemnice współczesnych egzorcystów. Kraków, 2010.
 3. Bezpieczeństwo Polski : historia i współczesność. Lublin, 2010.
 4. Biskup lubelski Marian Leon Fulman : pedagog trudnych lat. Lublin, 2010.
 5. Bojko K., Stosunki dyplomatyczne Moskwy z Europą Zachodnią w czasach Iwana III. Kraków, 2010.
 6. Cichla-Czarniawska E., Co za nas mówi. Lublin, 2011.
 7. Czajkowski J., Dom drewniany w Polsce : tysiąc lat historii. Kraków, 2011.
 8. Dąbkowska-Kujko J., Justus Lipsjusz : i dawne przekłady jego dzieł na język polski. Lublin, 2010.
 9. Digitalizacja piśmiennictwa. Warszawa, 2010.
 10. Dobrzańska B., Mini leksykon dyplomatyczny. Józefów, 2011.
 11. Dziewulski G., Świadectwo chrześcijańskie jako znak wiarygodności Kościoła. Lublin, 2010.
 12. Echenoz J., Długodystansowiec : opowieść o Emilu Zatopku. Warszawa, 2010.
 13. Emigracja postyczniowa 1863 roku. Lublin, 2010.
 14. Fiałkowski M., Formacja chrześcijańska katolików świeckich : w świetle nauczania Kościoła Współczesnego : studium teologicznopastoralne. Lublin, 2010.
 15. Friedländer S., Czas eksterminacji : nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939-1945. Warszawa, 2010.
 16. Gabriel R.A., Scypion Afrykański Starszy : największy wódz starożytnego Rzymu. Poznań, 2010.
 17. Gontarczyk P., 10 dzielnych ludzi. Poznań, 2010.
 18. Grzeszczuk M., Z brakiem czasu. Chełm, 2011.
 19. Howorka B., Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek. Warszawa, 2010.
 20. Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000 : praktyczny poradnik. Gdańsk, 2010.
 21. Jackson R., Czołgi i pojazdy bojowe : ilustrowana encyklopedia. Poznań, 2010.
 22. Jakubczak R., Jakubczak W., Narodowe i międzynarodowe strategie bezpieczeństwa w kontekście globalizacji. Warszawa, 2011.
 23. Kajdanek K., Pomiędzy miastem a wsią : suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich. Wrocławia. Kraków, 2011.
 24. Kowalik-Bańczyk K., Problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony konkurencji. Warszawa, 2010.
 25. Kozłowski T.K., Świat Kresów. Warszawa, 2011.
 26. Kruszyński B., Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921. Poznań, 2010.
 27. Krzysztofik M., Studium z dziejów krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku : almanachy Stanisława Słowakowica jako podstawa uogólnień. Kraków, 2010.
 28. Krzyżanowski Z., Klub Morderców Liter. Toruń, 2010.
 29. Leociak J., Spojrzenia na warszawskie getto. Warszawa, 2011.
 30. Lewandowicz-Nosal G., Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik. Warszawa, 2011.
 31. Lotnictwo i wojska pancerne XX i XXI wieku : studia i materiały. Szczecin, 2010.
 32. Machnikowski R., Muzułmanie w Europie Zachodniej – między integracją a radykalizacją? Warszawa, 2010.
 33. Malicki M., Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616-1651. Cz.1. Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616-1651. Kraków, 2010.
 34. Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Kielce, 2010.
 35. Narodowe Archiwum Cyfrowe : wizja, projekt, ludzie. Warszawa, 2010.
 36. Nasr S.H., Istota islamu : trwałe wartości dla ludzkości. Warszawa, 2010.
 37. Ochrona przyrodyprzed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości : komentarz. Gdańsk, 2010.
 38. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny. Lublin, 2011.
 39. Ożóg-Potaczała D., Ród Koniecznych z Ziemi Lubelskiej (1783-2010). Lublin, 2010.
 40. Pelica G.J., Byłem w więzieniu… : zarys dziejów prawosławnego duszpasterstwa więziennego na Lubelszczyźnie do 2009 roku. Lublin, 2010.
 41. Pfabé-Kamal T., Literatura i społeczeństwo : o początkach powieści egipskiej. Warszawa, 2010.
 42. Raczkowski A., Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim. Lublin, 2011.
 43. Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego. Lublin, 2010.
 44. Rodzina polska i ukraińska wobec wyzwań współczesności. Lwów, 2010.
 45. Smykowska E., Święta żydowskie. Warszawa, 2010.
 46. Stańko T., Desperado : autobiografia. Kraków, 2010.
 47. Stępień K., Folksonomie czyli społecznosciowe opisywanie treści : poradnik. Warszawa, 2010.
 48. Tadeusz Smoleński : 1884-1909 : pisma naukowe i publicystyczne. Kraków, 2010.
 49. Tammuz B., Minotaur. Warszawa, 2010.
 50. Walicki A., Stanisław Brzozowski – drogi myśli. Kraków, 2011.
 51. Zięba A.A., Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej : Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932). Kraków, 2010.