Od 22 lipca do 30 listopada 2011 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie realizowała zakup książek
o tematyce ekologicznej dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie.
Zakupu dokonano zgodnie z Umową Dotacji nr 241/2011/D/EE
z dn. 22.07.2011 r.
Zadanie: Zakup książek o tematyce ekologicznej
dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie

Lista zakupionych tytułów:

1. Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska : zagadnienia społeczno-prawne. Warszawa, 2011.   – 2 egz.

2. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Warszawa, 2011.

3. Baran J., Janik A., Ryszko A., Handel emisjami w teorii i praktyce. Warszawa, 2011.

4. Barański A., Gworek B., Bojanowicz-Bablok A., Ocena cyklu życia : teoria i praktyka : monografia. Warszawa, 2011. – 2 egz.

5. Bartkiewicz B., Umiejewska K., Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Warszawa, 2010.

6. Bartosz G., Druga twarz tlenu : wolne rodniki w przyrodzie. Warszawa, 2009. – 2 egz.

7. Będkowska H., Zielone lekcje : dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Józefów, 2005. – 2 egz.

8. Biotechnologia ścieków. Warszawa, 2010.

9. Błaszczyk M.K., Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Warszawa, 2008. – 2 egz.

10. Bobrowicz G., Polska dzika przyroda. Warszawa, 2011.

11. Bojarski P., Radecki W., Rotko J., Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Warszawa, 2011.

12. Bulanda W., Podstawy fizyki środowiska przyrodniczego. Lublin, 2007.

13. Clevenger R.A., Bezkrwawe łowy : fotografia przyrodnicza okiem Ralfa Clevengera. Gliwice, 2010.

14. Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych. Warszawa, 2010.

15. Dobrowolski G., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Toruń, 2011. – 2 egz.

16. Dobrzańska B.M., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego. Warszawa, 2010. – 2 egz.

17. Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego a zrównoważony rozwój : monografia naukowa. Poznań, 2009.

18. Doś A., Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych. Warszawa, 2011. – 2 egz.

19. Drobnik J., Zielnik i zielnikoznawstwo. Warszawa, 2009.

20. Dziawgo L., Zielony rynek finansowy : ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa, 2010.

21. Eguaras Etchetto M.R., Eko-domy. Warszawa, 2011. – 2 egz.

22. Ekologia i ochrona środowiska. Warszawa, 2011.

23. Ekologiczna, społeczna odpowiedzialność biznesu (Environmental Corporate Social Responsibility) : raport przedsiębiorstw i gmin odpowiedzialnych ekologicznie. Katowice, 2010.

24. Farquharson V., Zieloni śpią nago. Warszawa, 2011.

25. Filipiak-Dylewska B., Budżetowanie w ochronie środowiska. Warszawa, 2010.

26. Freeland J.R., Ekologia molekularna. Warszawa, 2008.

27. Fudali E., Antropogeniczne zmiany w ekosystemach : transformacje roślinności. Wrocław, 2009.

28. Goleman D., Inteligencja ekologiczna : jak wiedza o ukrytych oddziaływaniach tego, co kupujemy, może wszystko zmienić. Poznań, 2009. – 2 egz.

29. Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa, 2011. – 2 egz.

30. Grabarczyk H., Grabarczyk M., Atlas zwierząt chronionych. Warszawa, 2010. – 3 egz.

31. Graczyk A., Graczyk A.M., Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska. Warszawa, 2011. – 2 egz.

32. Graniczny M., Mizerski W., Katastrofy przyrodnicze. Warszawa, 2009.

33. Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska : komentarz. Warszawa, 2011.

34. Ilustrowana encyklopedia ssaków Polski. Warszawa, 2011. – 2 egz.

35. Ilustrowana encyklopedia zwierząt Polski. Warszawa, 2010. – 2 egz.

36. Jaromi S., Olszewski M., Eco-book o eco-Bogu. Kraków, 2010.

37. Jędrczak A., Biologiczne przetwarzanie odpadów. Warszawa, 2008.

38. Józefczyk M., Najpiękniejsze szlaki konne w Polsce. Warszawa, 2010.

39. Kenig-Witkowska M.M., Międzynarodowe prawo środowiska : wybrane zagadnienia systemowe. Warszawa, 2011. – 2 egz.

40. Kiezik-Kordzińska E., Czy śmieci to problem? : edukacja ekologiczna w nauczaniu początkowym. Waqrszawa, 2009.

41. Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska. Warszawa, 2008.

42. Kłosowski T., Cztery oblicza polskiej przyrody = The four faces of Polish Nature. Warszawa, 2010.

43. Kośmicki E., Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki. Białystok, 2009.

44. Kowal A.L., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody : podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urzadzenia. Warszawa, 2009.

45. Kowalska A., Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym. Warszawa, 2010.

46. Krebs Ch.J., Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Warszawa, 2011. – 4 egz.

47. Kruk H., Przyrodnicza konkurencyjność regionów. Toruń, 2010. – 2 egz.

48. Kryk B., Kłos L., Łucka I.A., Opłaty i podatki ekologiczne po polsku. Warszawa, 2011.

49. Kurowicki J., Estetyczność środowiska naturalnego. Warszawa, 2010.

50. Leksykon ochrony środowiska. Warszawa, 2010.

51. Lewandowski W., Szewczyk R., Zielona Polska : ekoprzewodnik po Polsce. Warszawa, 2010. – 2 egz.

52. Libicki P., Piotrowska M., Spacerownik wielkopolski. Warszawa, 2011.

53. Łuniewski A., Łuniewski S., Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów. Białystok, 2011.

54. Majorowski M., Najpiękniejsze parki i ogrody Polski : sztuka kompozycji. Warszawa, 2005.

55. Manahan S.E., Toksykologia środowiska : aspekty chemiczne i biochemiczne. Warszawa, 2011.

56. Marczewski A., Maniakowski M., Ptasie ostoje. Warszawa, 2010. – 2 egz.

57. McKay K., Bonnin J., Ekologia dla każdego : 100 sposobów na to, jak każdego dnia dbać o środowisko naturalne. Warszawa, 2011.

58. McKay K., Bonnin J., Ekologiczna praca : 100 sposobów, aby ochrona środowiska stała się naszym znakiem firmowym. Warszawa, 2011.

59. McKay K., Bonnin J., Ekologiczne dzieciaki : 100 rzeczy, które możesz zrobić, by ocalić naszą planetę. Warszawa, 2011.

60. McKay K., Bonnin J., Ekologiczny dom : 100 inspirujących pomysłów na stworzenie ekologicznego środowiska we własnym domu. Warszawa, 2011.

61. Michałowski A., Działalność gospodarcza a procesy przyrodnicze. Białystok, 2009.

62. Mysłowski J., Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy samochodowe. Warszawa, 2011.

63. Na początku było drzewo : magiczne, lecznicze i smakowe właściwości drzew. Warszawa, 2011.

64. Najważniejsze teorie biologii. Warszawa, 2011.

65. Niezwykłe życie roślin. Warszawa, 2009.

66. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. Warszawa, 2010.

67. Parczewska T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Lublin, 2009.

68. Pilarczyk B., Nestorowicz R., Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. Warszawa, 2010. – 2 egz.

69. Poniży L., Wpływ jakości środowiska przyrodniczego miasta na nasze zdrowie : analiza przestrzenna na przykładzie Poznania. Poznań, 2008.

70. Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K., Ochrona biosfery. Warszawa, 2007. – 2 egz.

71. Prawo ochrony środowiska : komentarz. Warszawa, 2011.

72. Prawo ochrony środowiska : wraz z indeksem rzeczowym. Warszawa, 2011.

73. Rachunek kosztów w ochronie środowiska. Warszawa, 2010.

74. Radziszewski M., Matysiak M., Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski. Warszawa, 2020. – 2 egz.

75. Rakoczy B., Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska. Warszawa, 2010.

76. Rąkowski G., Parki Narodowe w Polsce. Warszawa, 2009. – 2 egz.

77. Rąkowski G., Walczak M., Smogarzewska M., Obszary Natura 2000 w Polsce. 1, Obszary specjalnej ochrony ptaków. Warszawa, 2010. – 2 egz.

78. Rąkowski G., Walczak M., Smogarzewska M., Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej : monografia. Warszawa, 2007.– 2 egz.

79. Rąkowski G., Walczak M., Smogarzewska M., Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej : monografia. Warszawa, 2005. – 2 egz.

80. Rąkowski G., Walczak M., Smogarzewska M., Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej : monografia. Warszawa, 2006. – 2 egz.

81. Recykling tworzyw sztucznych w Europie : praca zbiorowa. Wrocław, 2006.

82. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = Reclamation and revitalization of demoted areas : praca zbiorowa. Poznań, 2010.

83. Rifkin J., Howard T., Entropia : nowy światopogląd. Katowice, 2008.

84. Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa, 2010. – 3 egz.

85. Rośliny chronione w Polsce. Poznań, 2010.

86. Rośliny do zadań specjalnych. Sulechów, Kalsk, 2011.

87. Rubik M., Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej : monografia, 2011.

88. Rup K., Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Warszawa, 2006. – 2 egz.

89. Sadecka Z., Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków. Piaseczno, 2010.

90. Sadowski A., Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów. Łódź, 2010.

91. Salyers A., Whitt D.D., Mikrobiologia : różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Warszawa, 2010.

92. Sapała M., Olej-Kobus A., Kobus K., Super Polska : kalejdoskop niezwykłych miejsc. Warszawa, 2011.

93. Sękowski M., Gaworek B., Genetycznie modyfikowane organizmy w środowisku : monografia. Warszawa, 2008. – 2 egz.

94. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Warszawa, 2008. – 3 egz.

95. Sieminski M., Środowiskowe zagrozenia zdrowia : inne wyzwania. Warszawa, 2007.

96. Siuta J., Żukowski B., Degradacja i rekultywacja powierzchni ziemi w Polsce : monografia. Warszawa, 2008.

97. Smaga Ł., Ochrona humanitarna zwierząt. Białystok, 2010. – 2 egz.

98. Stawicka J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J., Wybrane zagadnienia ekologiczne. Warszawa, 2010. – 2 egz.

99. Steel A., Przyroda i podróże : oczami mistrzów fotografii : warsztaty. Warszawa, 2009.

100. Stern N.H., Globalny ład : zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku. Warszawa, 2010.

101. Szewczyk I., Szewczyk R., Jaskinie : Polska, Czechy, Słowacja. Warszawa, 2009. – 2 egz.

102. Szwedler I., Nawara Z., Poznajemy rośliny chronione. Warszawa, 2007. – 2 egz.

103. Tolle E., Nowa Ziemia : przebudzenie świadomości sensu życia. Konstancin-Jeziorna, 2008.

104. Tranda E., Jaroniewski W., Poznajemy zwierzęta chronione. Warszawa, 2007. – 2 egz.

105. Tytko R., Odnawialne źródła energii : wybrane zagadnienia. Warszawa, 2009. – 2 egz.

106. Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska. Wrocław, 2010. – 2 egz.

107. W harmonii z naturą : elementy ekologii w pedagogice i sztuce. Kraków, 2011.

108. W obronie zwierząt. Warszawa, 2011.

109. Weber S., Zwierzęta chronione w Polsce. Poznań, 2010.

110. Weston Ch., Fotografia przyrodnicza : techniki pracy najsłynniejszych fotografów natury. Gliwice, 2011.

111. Wiąckowski S., Toksykologia środowiska człowieka. Cz.1. Bydgoszcz, 2010. – 2 egz.

112. Wielcy przyrodnicy : od Arystotelesa do Darwina. Warszawa, 2009. – 2 egz.

113. Wowk J., Naturalna technologia wody : nowe rozwiązania pozyskiwania, uzdatniania i dostawy użytkownikom. Warszawa, 2010.

114. Wysocki Cz., Sikorski P., Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Warszawa, 2009.

115. Zakrzewska M., Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym. Warszawa, 2010.

116. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód : zagadnienia współczesne : [praca zbiorowa] = Water supply and water quality : present issues. T.1 – T.2. Poznań, 2010.

117. Zaręba D., Ekoturystyka. Warszawa, 2010. – 4 egz.

118. Zarządzanie gospodarką odpadami : praca zbiorowa. Poznań, 2010.

119. Zarządzanie gospodarką odpadami w świetle prawa i praktyki : praca zbiorowa. Poznań, 2011.

120. Zarządzanie zasobami środowiska. Białystok, 2010.

121. Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast : narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce : praca zbiorowa = Uncontrolled urban sprawl : as a growing problem of urban agglomeration in Poland. Białystok, 2006.