Szanowni Czytelnicy i Sympatycy Biblioteki

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 4 marca 2012 roku
zmarł prof. dr hab. Marcin Drzewiecki.

Prof. Marcin Drzewiecki był absolwentem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego (1971). Doktoryzował się również na Uniwersytecie Warszawskim (1979). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim (1990). W 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Był autorem ponad stu publikacji, prowadził aktywną działalność dydaktyczną, udzielał się w licznych stowarzyszeniach bibliotekarskich – krajowych i zagranicznych.

W latach 1997-2008 był dyrektorem Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie (którego filia znajdowała się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie).

Od roku 2009 kierował Instytutem Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.