Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 30 sierpnia 2012 r.

ŚP.

JANA SMOLARZA

długoletniego pracownika Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Jan Smolarz ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Był pracownikiem Powiatowej Rady Narodowej w Lubartowie, a następnie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie. Od 1968 r. do przejścia na emeryturę był zatrudniony w Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Działu Zbiorów Specjalnych. Opublikował ponad sto artykułów, studiów, materiałów źródłowych w czasopismach ogólnopolskich i regionalnych o charakterze naukowym i fachowym. Opracował dwa słowniki biobibliograficzne: Pisarze lubelscy (Lublin 1980), Pisarze współcześni regionu lubelskiego (Lublin 1999). Był również redaktorem czasopism: „Biblioteczna Służba Informacyjna Województwa Lubelskiego”, „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, „Region Lubelski”, „Bibliotekarz Lubelski”.

Jan Smolarz był nie tylko cenionym bibliotekarzem, lecz również regionalistą i społecznikiem. Współorganizował Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej, przez wiele lat był członkiem Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych.

Za pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1977) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997). W 1988 r., za wybitne osiagnięcia w rozwoju regionalizmu na Lubelszczyźnie, przyznano mu Nagrodę im. Zygmunta Klukowskiego.