(wybór)

 1. Adamik-Szysiak M., Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010, Lublin 2012
 2. Adler-Olsen J., Kobieta w klatce, Gdańsk 2011
 3. Afryka – o godność życia, Lublin 2012
 4. Biedrzycki W., Pożegnanie z Azją, Kraków 2012
 5. Chodkowska M., Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym, Lublin 2012
 6. Citino R.M., Niemcy bronią się przed Polską : ewolucja taktyki Blitzkriegu 1918-1933, Warszawa 2012
 7. Don Kichot i inni : postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej, Bydgoszcz 2012
 8. Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne, Lublin 2012
 9. Etyka i sens życia, Kraków 2011
 10. Górecka E., Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego gry barwą z wyobraźnią i kulturą, Bydgoszcz 2012
 11. Griffin E., Pocztówki prosto z serca, Warszawa 2012
 12. Kossmann I., Natura przedsiębiorczości : zwierzęca recepta na sukces w biznesie, Warszawa 2011
 13. Król P.S., Powrót Olivii, Warszawa 2012
 14. Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2, Lublin 2012
 15. Leśmianowska baśń nowoczesna : o „Przygodach Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana, Lublin 2012
 16. Mackiewicz S., O jedenastej – powiada aktor – sztuka jest skończona : polityka Józefa Becka, Kraków 2012
 17. Masoneria polska w kraju i na emigracji, Kraków 2012
 18. Matusz S., Cisza : wybór wierszy, Katowice 2012
 19. Miczyńska-Kowalska M., Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym, Lublin 2012
 20. Pfeiffer I., W Roku Skorpiona, Rzeszów 2012
 21. Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, Lublin 2012
 22. Psychologia zdrowia w służbie człowieka, Kraków 2012
 23. Sadowski J., Organizacja i zarządzanie. Cz. 1-2, Katowice 2011
 24. Siwiec A., Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Lublin 2012
 25. Społeczności lokalne wobec globalizacji i modernizacji : w poszukiwaniu tożsamości, Szczecin 2011
 26. Śliwiński J., Walka o Koronę Polską : zjazd monarchów w Krakowie w 1364 roku, Lublin 2012
 27. Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych : wybrane zagadnienia, Warszawa 2011
 28. Wandzel T., Hycel, Prabuty 2012
 29. Winiarczyk-Raźniak A., Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku, Kraków 2012
 30. Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX i XXI wieku, Lublin 2012
 31. Zapomniani sąsiedzi : studia o Romach w Polsce i w Europie, Kraków 2011
 32. Zawartość informacyjna polityki rachunkowości : wybrane problemy, Lublin 2012
 33. Zięba H.R., Stop dopalaczom! : pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy, Warszawa 2011
 34. Żardecki W., Teatr w refleksji i praktyce edukacyjnej : ku pedagogice teatru, Lublin 2012