(wybór)

 

 1. Antonowicz L., Rzecz o państwach i prawie międzynarodowym, Lublin 2012
 2. Auleytner J.M., Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa 2011
 3. Estep J., Dotyk Gwen Frost, Rzeszów 2012
 4. Finansowanie oświaty, Warszawa 2012
 5. Gargash M., Arabska perła, Warszawa 2010
 6. Goban-Klas T., Wartki nurt mediów : ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011
 7. Język, rozumienie, komunikacja, Poznań 2011
 8. Kapuściński R., Wiersze zebrane, Lublin 2012
 9. Korman G., Fałszywa nuta, Kraków 2012
 10. Krauss N., Historia miłości, Warszawa 2011
 11. Kula M., Ostatecznie trzeba umrzeć, Warszawa 2012
 12. Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, Opole 2012
 13. Majer P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012
 14. Marketing, Toruń 2011
 15. Między literaturą a polityką : o Józefie Łobodowskim, Lublin 2012
 16. Mody w kulturze i literaturze popularnej, Kraków 2011
 17. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2012
 18. Münch S., Uśmiech anioła : pogranicza muzyki, malarstwa i literatury, Lublin 2012
 19. Nauka wobec zjawisk paranormalnych, Lublin 2011
 20. Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji, Ostrowiec Świętokrzyski 2012
 21. Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2012
 22. Palka P., Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej : studium z prawa karnego, Olsztyn 2011
 23. Pilch A., Byłem przechodniem : wybór kazań, Warszawa 2011
 24. Pinkwart M., Coffee time, Nowy Targ 2012
 25. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Olsztyn 2011
 26. Pokrywka M., Dom miłością budowany, Lublin 2012
 27. Polska i Wielka Brytania w obliczu starzenia się społeczeństwa, Lublin 2012
 28. Prawo międzynarodowe publiczne : zarys problematyki, Białystok 2011
 29. Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce, Szczytno 2011
 30. Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Olsztyn 2012
 31. Rutkowski P. Kot czarownicy : demon osobisty w Anglii wczesnonowożytnej, Kraków 2012
 32. Schrocke K., Freak City, Rzeszów 2012
 33. Seklecka A., Polityka, media, manipulacja medialna : przypadek Polski po 1989 roku, Toruń 2011
 34. Sitek M., Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, Warszawa 2010
 35. Sitkowska K., Pozycja ustrojowa i karnoprocesowa prokuratury w Polsce na tle prawnoporównawczym, Toruń 2012
 36. Skowronek B., Film w przestrzeni kultury audiowizualnej : studia, szkice, interpretacje, Kraków 2011
 37. Stępień T., Rola świadka w prawie karnym, Toruń 2012
 38. Ślufińska M., Radykałowie francuscy : koncepcje i działalność polityczna w XX wieku, Kraków 2012
 39. Tarnowska B., Wokół „Kontynentów” : szkice i rozmowy z poetami, Olsztyn 2011
 40. Widzieć, wiedzieć : wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Kraków 2011
 41. Wojnowski K., Estetyka zakłócenia : kino Michaela Hanekego, Kraków 2012
 42. Wójtowicz D., Decentralizacja władzy publicznej we Francji w drugiej połowie XX wieku, Toruń 2012
 43. Wrona J., Słownik geografii społeczno-ekonomicznej, Kraków 2012
 44. Współczesna rodzina : dylematy teorii i praktyki pedagogicznej : praca zbiorowa, Warszawa 2011
 45. Wychowanie wobec wyzwań współczesności, Lublin 2011
 46. Wychowawcza rola szkoły, Lublin 2012
 47. Zarządzanie kryzysowe. T. 1-2, Legnica 2012
 48. Zarządzanie oświatą, Warszawa 2012