(wybór)

1.      65 lat polskiej animacji dla dzieci = 65 years of Polish animatiof for children. Łódź, 2012.

2.      Badeni J., Stąd do nieba : ostatnie przesłanie. Kraków, 2012.

3.      Bartnik R., Brzegi Wisły : wielka historia wsi i miasteczek Powiśla od Sandomierza do Stężycy : katalog wystawy w Muzeum Lubelskim, lipiec-sierpień 2012. Lublin, 2012.

4.      Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T., Rynki, malle i cmentarze : przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym. Kraków, 2012.

5.      Bóg Wschodu i Zachodu. Wrocław; Łódź, 2012.

6.      Budzik M., Rezydencja : Willa Kwiatkowskiego. Tarnów, 2012.

7.      Burno F., Świątynie nowego państwa : kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej. Warszawa, 2012.

8.      Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej. Kraków, 2012.

9.      Dobrowolska M., Seniorzy w bibliotekach publicznych : poradnik. Warszawa, 2012.

10. Dudzik S., Jerzy Grabowski : artist and the universe = artysta i uniwersum. Ząbki, 2012.

11. Filip P., Eugeniusz Kwiatkowski – chemik, polityk, menedżer. Tarnów; Kraków, 2012.

12. Goldberg J., Żydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej. Kraków, 2012.

13. Iłowiecki M., Pilnowanie strażników : etyka dziennikarska w praktyce. Warszawa, 2012.

14. Jak mówić o większości świata : rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa. Warszawa, 2012.

15. Kobieta w gospodarstwie domowym : ziemie polskie na tle porównawczym. Zielona Góra, 2012.

16. Kos J.B., Pogranicza : medycyna, historia, literatura. Wrocław, 2012.

17. Kotowicz W., Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej : stymulatory endogeniczne i egzogeniczne. Toruń, 2012.

18. Kubacki A.D., Tłumaczenie poświadczone : status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa, 2012.

19. Kunert A.K., Siwek A., Walkowski Z., Polski cmentarz wojenny w Kijowie-Bykowni : (czwarty cmentarz katyński). Warszawa, 2012.

20. Lyubashenko I., Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej. Łysomice; Toruń, 2012.

21. Łapott J., Dogonowie z Mali : społeczność tradycyjna w procesie zmian. Szczecin, 2012.

22. Łętocha B., Głowicka Z., Jabłońska I., Afisze Żydów lubelskich wydane w latach dwudziestych XX wieku : dokumenty ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Warszawa, 2012.

23. Markwart Z., Polityka realna : zarys działalności programu stronnictwa petersburskich realistów (1859-1906). Kraków, 2012.

24. Miniszewski M., Architektura zła : wyjatkowość Holokaustu jako prblem filozoficzny. Kęty, 2012.

25. Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej. Warszawa, 2012.

26. O zabawach, zabawkach i nie tylko : spotkanie z tradycją. Puławy, 2012.

27. Opozycja parlamentarna w Polsce w latach 1997-2010. Kraków, 2012.

28. Pilżys J., Departament Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1921-1939. Szczecin, 2012.

29. Pisowicz A., Sedojan Sz., Ter-Grigorian N., Mały słownik ormiańsko-polski, polsko-ormiański. Kraków, 2012.

30. Pociej B., Polskość Chopina. Warszawa, 2012.

31. Porta Fidei : przekaz wiary w prawie Kościoła. Lublin, 2012.

32. Pożegnanie z Matką Polką? : dyskurs, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa, 2012.

33. Rogoża J., Wierzbowska-Miazga A., Wiśniewska I., Wyspa na uwięzi : Kaliningrad między Moskwą a UE. Warszawa, 2012.

34. Sellier P., Biblia w kulturze Zachodu. Warszawa, 2012.

35. Słownik tematyczny interwencji Policji : polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. Szczytno, 2012.

36. Souter N., Plakat i reklama : przewodnik. Warszawa, 2012.

37. Spór o Rymkiewicza : wybór publicystyki. Warszawa, 2012.

38. Statystyka to ludzie : 50 lat Urzędu Statystycznego w Lublinie (1962-2012). Lublin, 2012.

39. Styczeń T., Etyka niezależna. Lublin, 2012.

40. Sztyber R., „Skądże to zbłaźnienie świata?” : Wojciecha Dembołęckiego Wywód jedynowłasnego państwa świata (studium monograficzne i edycja krytyczna). Zielona Góra, 2012.

41. Szymańska M., Metafory w twórczych wypowiedziach pisemnych uczniów. Kraków, 2012.

42. Timoszyk-Tomczak C., Bugajska B., Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości. Szczecin, 2012.

43. W hołdzie patronom z myślą o przyszłości. Lublin, 2012.

44. Walewander E., Proboszczowie krasnobrodzcy od połowy XIX wieku. Lublin, 2012.

45. Waluda B., Spółdzielnia „Snop” w Zamościu : w latach okupacji – odrodzona po ucieczce Niemców. Warszawa, 2012.

46. Wiklik C., Rynek w Lwówku Śląskim na dawnej widokówce i współczesnej fotografii. Lwówek Śląski; Jelenia Góra, 2012.

47. Wolański R., Eugeniusz Bodo : „Już taki jestem zimny drań”. Poznań, 2012.

48. Ziółek E.M., Między tronem i ołtarzem : Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim. Lublin, 2012.

49. Żukowski B., Esse est percipi? : metafizyka idei George’a Berkeleya. Kęty, 2012.

50. Żukowski P.M., Na przełomie pokoju i wojny : Francja w oczach polskiej opinii publicznej od wiosny 1938 do lata 1940. Kraków, 2012.