(wybór)

 

 1. Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcje w okresie powstania warszawskiego, Warszawa 2011
 2. Badawcze odkrywanie świata w oparciu o pedagogikę Marii Montessori, Lublin 2011
 3. Baziak J., Wyczółkowski, Przybyszewscy, Munch i Vigeland : fryz, Bydgoszcz 2012
 4. Biologia środowiska, Warszawa 2011
 5. Böttger Hans-B., Systemy zarządzania zasobami informacyjnymi : \b enterprise content management, Lublin 2012
 6. Codogni P., Wybory czerwcowe 1989 roku : u progu przemiany ustrojowej, Warszawa 2012
 7. Compa T., Podstawy wiedzy o statkach powietrznych, Dęblin 2012
 8. Czarny Ląd i świat arabski : szansa czy zagrożenie?, Gdynia 2012
 9. Dobre praktyki mentora akademickiego, Warszawa 2012
 10. Dziubak T., Filtracja powietrza wlotowego do silników spalinowych pojazdów mechanicznych, Warszawa 2012
 11. Frączyk M., Zeznania Niekrytego Krytyka, Warszawa 2012
 12. Gocłowska B., Technologie tworzenia aplikacji Web Profile – JSF, JPA, EJB, Lublin 2012
 13. Houellebecq M., Mapa i terytorium, Warszawa 2011
 14. Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu : przeszłość i teraźniejszość, Lublin 2012
 15. Kaliński J., Gospodarka w PRL, Warszawa 2012
 16. Katolicy i ekonomia : szanse i zagrożenia, Toruń 2012
 17. Koryl J., Urojenie, Rzeszów 2013
 18. Kozłowska A., Reklama : techniki perswazyjne, Warszawa 2011
 19. Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Wrocław 2012
 20. Kubiński R., Snajperzy w operacjach specjalnych, Warszawa 2012
 21. Kultura fizyczna a socjalizacja, Warszawa 2012
 22. Lu M., Rebeliant, Warszawa 2012
 23. M-Astra : metoda pomiaru kompetencji menedżerów małych i średnich firm, Lublin 2011
 24. Michalski K., Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980-1989, Warszawa 2012
 25. Mickiewicz P., System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wrocław 2012
 26. Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro…, Ciechanów 2012
 27. Polska 1939-1945 : straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, Warszawa 2009
 28. Quinn K.A.S., Królowa musi umrzeć, Rzeszów 2012
 29. Rawski A., Misje serc, Warszawa 2012
 30. Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego, Katowice 2012
 31. Sarad-Deć K., Polski system kształcenia nauczycieli przyrody wobec europejskich standardów edukacyjnych, Lublin 2012
 32. Starzyńska B., Poradnik menedżera jakości : kompendium wiedzy o narzędziach jakości, Poznań 2010
 33. Trzecia zmiana : androgogiczne rozważania na temat projektu @ktywny Senior, Wrocław 2012
 34. Wąsek-Wiaderek M., Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich, Lublin 2012
 35. Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie, Warszawa 2012
 36. Zalega T., Mikroekonomia współczesna : zbiór ćwiczeń i zadań, Warszawa 2011
 37. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Warszawa 2011
 38. Załęski K., Wprowadzenie do funkcjonowania sił zbrojnych, Dęblin 2012
 39. Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków 2012
 40. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, Kraków 2012
 41. Zaskórski P., Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Warszawa 2012
 42. Zielińska H., Kształcenie głosu, Lublin 2012