(wybór)

 1. Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie : wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Warszawa 2012
 2. Antoniuk J.R., Ochrona własności intelektualnej, Bydgoszcz 2011
 3. Babbie E.R., Istota socjologii, Warszawa 2007
 4. Castle R., Fala upału, Warszawa 2012
 5. Coetzee J.M., Hańba, Kraków 2003
 6. Człowiek język kultura : nowi badacze o „nowych mediach”, Bydgoszcz 2012
 7. Eco U., Sztuka, Kraków 2008
 8. Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, Lublin 2012
 9. Ewaluacja : poradnik dla pracowników administracji publicznej, Warszawa 2012
 10. Fantastyka XIX-XXI wieku : kanon i obrzeża. Cz. 2, Lublin 2013
 11. Gajda J., Antropologia kulturowa. Cz. 1, Toruń 2002
 12. Gajda J., Pedagogika kultury w zarysie, Warszawa 2006
 13. Gibowski P., Asymetria : rosyjska ruletka, Warszawa 2012
 14. Gretkowska M., Europejka, Warszawa 2004
 15. Hearn L., Na posłaniu z trawy, Warszawa 2004
 16. Jurewicz J.J., Handel ludźmi w polskim prawie karnym i prawie ponadnarodowym, Łódź 2011
 17. Kompendium marketingu dla logistyków, Poznań 2012
 18. Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej, Lublin, 2013
 19. Kowalski P., O jednorożcu, Wieczerniku i innych motywach mniej lub bardziej ważnych : szkice z historii kultury, Kraków 2007
 20. Krawczak E., Konteksty polskiej socjologii sztuki, Lublin 2013
 21. Kuczur T., Przestępstwa polityczne w uwarunkowaniach systemowych Polski XX wieku, Bydgoszcz 2012
 22. Laskowska I., Starość i drżenie : specyfika wybranych zaburzeń poznawczych i afektywnych w chorobie Parkinsona w świetle badań longitudinalnych, Bydgoszcz 2012
 23. Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012
 24. Michalik D., Modelowanie i symulacje międzynarodowego układu sił, Toruń 2012
 25. Misiak W., Globalizacja : więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka, Warszawa 2007
 26. Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej : stan prawny i faktyczny, Lublin 2013
 27. Murdock G., Media, kultura i ekonomia : krytyczne pytania : antologia tekstów, Wrocław 2010
 28. Myśl społeczna wielkich religii świata, Lublin 2013
 29. Nauka, edukacja : kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, Lublin 2013
 30. Pamuk O., Nowe życie, Kraków 2008
 31. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania krajobrazów kulturowych, Bydgoszcz 2010
 32. Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. T. 2, Lublin 2012
 33. Polit K., Natura – społeczeństwo – historia : socjalizm i poglądy filozoficzno-społeczne młodego Miguela de Unamuno, Lublin 2013
 34. Potent-Ambroziewicz M., Starość w języku młodzieży współczesnej, Lublin 2013
 35. Profesjonalizm w edukacji muzycznej : propozycje dla zmieniającej się szkoły, Lublin 2013
 36. Reczeniedi J., Spotkania, Warszawa 2012
 37. Szelest-Woźny A.M., Korupcja : analiza dysfunkcji państwa na przykładzie Polski (1989-2007), Toruń 2012
 38. Szwaja M., Zapiski stanu poważnego, Warszawa 2004
 39. Szwed R., Tożsamość a obcość kulturowa : studium empiryczne na temat związków pomiędzy tożsamością społeczno-kulturalną a stosunkiem do obcych, Lublin 2003
 40. Święcicka M., Pieniądz we współczesnej polszczyźnie : studium leksykalno-semantyczne, Bydgoszcz 2012
 41. Wielowymiarowość komunikacji społecznej i bezpieczeństwa w edukacji, Toruń 2011
 42. Wieteska M., Waszut S., Isabelle, Warszawa 2013
 43. Współczesne media : język mediów, Lublin 2013
 44. Współpraca i rywalizacja w przestrzeni kosmicznej : prawo – polityka – gospodarka, Toruń 2012
 45. Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży, Lublin 2013
 46. Zarządzanie strategiczne rozwojem, Warszawa 2012
 47. Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012
 48. Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne : podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, Kraków 2012