1.      60-lecie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu. Jabłoń, 2012.

2.      Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa : IV Lubelska Konferencja Pszczelarska, Pszczela Wola 8-10 lutego 2013, Grabanów 16 lutego 2013, Sitno 23 lutego 2013, Chełm 24 lutego 2013. Końskowola, 2013.

3.      Aleje : podręcznik użytkownika : jak dbać o drzewa, żeby nam służyły? Wrocław, 2012.

4.      Bazuń D., Kaźmierczak-Kałużna I., Pokrzyńska M., Matki Sybiraczki – losy i pamięć : polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR. Zielona Góra, 2012.

5.      Bednarz P., Dylematy neutralnych : szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918. Lublin, 2012.

6.      BHP 2013 : podręczny zbiór przepisów. Warszawa, 2013.

7.      Bilska-Wodecka E., Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku. Kraków, 2012.

8.      Dębowski J., Humanistyczne i społeczne aspekty wychowania fizycznego i sportu. Białystok, 2013.

9.      Dopaść „Drągala” : likwidacja grupy Aleksandra Młyńskiego w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa. Lublin; Radom, 2012.

10. Dudek J., Problem unaukowienia etyki : teoretyczne i normatywne aspekty twórczości Marii Ossowskiej. Zielona Góra, 2012.

11. Dzieje Krzczonowa : 1359-2011. Krzczonów, 2012.

12. Futbol w świecie sztuki. Gdańsk, 2012.

13. Geografia Słowackiego. Warszawa, 2012.

14. Gołub S., Las Borek w Chełmie : zapomniane miejsce zbrodni hitlerowskich : wyniki badań archeologicznych i historycznych w miejscu kaźni. Chełm, 2012.

15. Historia, teraźniejszość i współczesne dylematy fotografii : sympozjum z okazji 65-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików : Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski, 15 grudnia 2012. Wrocław, 2012.

16. Hlibowicka-Węglarz B., Portugalskie języki kreolskie w Afryce. Lublin, 2013.

17. Kaczmarski M., Niedźwiedź patrzy na smoka : rosyjska debata na temat Chin. Warszawa, 2013.

18. Kobiety Kraszewskiego : portret literacki i nie tylko : katalog wystawy : Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Roamnowie 28 lipca – 31 października 2012. Romanów, 2012.

19. Kobiety w filozofii, filozofowie o kobietach : eseje subiektywne. Zielona Góra, 2012.

20. Kontakty, tradycje i stosunki polsko-francuskie od XVI do początków XX wieku : zbiór studiów. Toruń, 2012.

21. Lewandowska I., Elementarz gwary warmińskiej : rodzina, dom i zagroda. Barczewo, 2012.

22. Łęski P., Metoda… nauki zawodu aktorskiego. Warszawa, 2012.

23. Manteuffel Ch.M., Dolina Fosylii : polscy twórcy w krajobrazie niemieckiej literatury. Włocławek, 2013.

24. Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej : 50 lat po wydaniu Materiałów do badań nad historią straożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu. Lublin, 2012.

25. Moczulski L., Moloch : państwo jako przedsiebiorstwo, społeczeństwo jako siła robocza. Łódź; Warszawa, 2013.

26. Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie. Lublin, 2012.

27. Okrasa M., Obraz życia młodzieży szkolnej na Lubelszczyźnie od średniowiecza do początków XX wieku : studium z dziejów burs i internatów szkolnych. Lublin, 2012.

28. Pamiętniki agroturystyki : 20 lat agroturystyki w Polsce w pamietnikach, wspomnieniach i wypowiedziach uczestników Konkursu. Kraków, 2012.

29. Pawłowski G., Ocalały z zagłady w służbie Mesjasza. Lublin, 2012.

30. Piotrowski J., Ksiądz Dominik Surowski : męczennik 1905-1942. Warszawa, 2012.

31. Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921. Lublin, 2012.

32. Polesie : majówka w kajaku : przewodnik : przyroda – historia – turystyka. Chełm, 2013.

33. Powrót do domu : studia z antropologii i poetyki przestrzeni : praca zbiorowa. Zielona Góra, 2012.

34. Prejs R., Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864-1918 : studium prozopograficzne. Lublin, 2012.

35. Pronińska K.M., Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE – Rosja : geopolityka i ekonomia surowców energetycznych. Warszawa, 2012.

36. Przesmycka N., Lublin : przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939. Lublin, 2012.

37. PZPR jako machina władzy. Warszawa, 2012.

38. Quod Polonorum Amavit : polonica w zbiorach Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z daru Henryka Wójcika = To co polskie umiłował. Berlin, 2013.

39. Rongińska T., Werner A.G., Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej. Zielona Góra, 2012.

40. Sekrety Orzeszkowej. Warszawa, 2012.

41. Słowa, style, metody. Lublin, 2012.

42. Sport w mediach. Warszawa, 2013.

43. Stec D., Zasady BHP i PPOŻ w praktyce. Kraków, 2013.

44. Stolice i prowincje kultury : księga jubileuszowa ofiarowana profesor Alinie Kowalczykowej. Warszawa, 2012.

45. Śladami Rosjan w Polsce. Warszawa, 2012.

46. Wojtanowicz J., Kotlina Sandomierska : studium krajobrazu kulturowego. Lublin, 2012.

47. Współczesny język polski. Lublin, 2012.

48. Z dziejów terroru w państwie radzieckim 1917-1953 : wybór źródeł. Poznań, 2012.

49. Zbigniew Jóźwik – portrety pisarzy i poetów : katalog wystawy, marzec 2013, Muzeum UMCS w Lublinie. Lublin, 2013.

50. Żarnowski J., Współczesne systemy polityczne : zarys problematyki. Warszawa, 2012.

51. „Życie serca” : duch, dusza, ciało i relacja Ja-Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku. Lublin, 2012.