(wybór)

 1. Alex J., Cichym ścigałam go lotem…, Warszawa 2005
 2. Bakuła H., Gar anonim czyli Z kim jeść, Warszawa 2013
 3. Bednarek J., Polityka poza formą : ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki, Poznań 2012
 4. Canavan T., Głos Bogów, Kraków 2010
 5. Canavan T., Królowa zdrajców, Kraków 2012
 6. Canavan T., Łotr, Kraków 2011
 7. Canavan T., Misja Ambasadora, Kraków 2010
 8. Canavan T., Ostatnia z dzikich, Kraków 2009
 9. Cast P.C., Dom Nocy. T. 5-9, Katowice ; Poznań 2011-2012
 10. Chmielewska J., Krwawa zemsta, Warszawa 2012
 11. Clare C., Miasto upadłych aniołów, Warszawa 2011
 12. Domagalik M., Wiśniewski J.L., 188 dni i nocy. Cz 1-2, Warszawa 2009
 13. Estetyka pośród kultur, Kraków 2012
 14. Falej M., Efektywne zarządzanie wolontariatem : podręcznik dla koordynatorów wolontariatu, Olsztyn 2011
 15. Folga-Januszewska D., Jak czytać malarstwo polskie : od XI wieku do 1914 roku, Kraków 2012
 16. Gajdka K., Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów : teoria i praktyka, Kraków 2012
 17. Garbol T., Po upadku : o twórczości Czesława Miłosza, Lublin 2013
 18. Gilmour D., Klub filmowy, Słupsk 2011
 19. Historia ustroju Adwokatury Polskiej w źródłach, Warszawa 2013
 20. Huff P., Dni trawy, Gdańsk 2010
 21. Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, Warszawa 2012
 22. Intersubiektywność, Kraków 2012
 23. Jońca M., Prawo rzymskie : marginalia, Lublin 2012
 24. Kinsella S., Świat marzeń zakupoholiczki, Warszawa 2005
 25. Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji, Toruń 2012
 26. Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji, Toruń ; Gniezno 2012
 27. Komunikacja społeczna w zarządzaniu : proces komunikowania w relacjach międzyosobowych, Toruń 2012
 28. Komunikacja społeczna w zarządzaniu : proces komunikowania w relacjach międzyosobowych, Toruń 2012
 29. Kot T., Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym : poradnik dla pracowników administracji publicznej, Warszawa 2012
 30. Krawczak E., Antropologia kulturowa : klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2003
 31. Kułaga W., Osobliwe zwyczaje salonowej hieny, Warszawa 2013
 32. Marian Hemar wczoraj i dziś…, Bydgoszcz 2012
 33. Mediatyzacja : analiza zjawiska i wybranych studiów przypadków, Warszawa 2012
 34. Muś J., Bośnia i Hercegowina : etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania, Lublin 2013
 35. Na drogach i bezdrożach historii psychologii. T. 2, Lublin 2013
 36. Nagórny J., Wychowanie do wartości, Lublin 2012  
 37. Opara S., Podstawy filozofii współczesnej, Pułtusk 2009
 38. Pieścikowski E., Bolesław Prus – „humorysta w wielkim stylu” : studia i szkice, Poznań 2012
 39. Planowanie strategiczne : poradnik dla pracowników administracji publicznej, Warszawa 2013
 40. Przestrzeń kulturowa Słowian. T. 1, Lublin 2012
 41. Skawiński P., Gdy nie nadejdzie jutro, Słupsk 2011
 42. Skiera M., Z pamiętnika młodej mężatki, Lublin 2007
 43. Smith L.J., Pamiętniki wampirów. Ks. 2, 5-7, Warszawa 2012-2013
 44. Stankiewicz S., Estetyka pragmatyczna – projekt otwarty, Kraków 2012
 45. Tam, gdzie miejsca mają duszę : model tworzenia miejscowości tematycznych, Elbląg 2012
 46. Wiśniewski J.L., Arytmie, Warszawa 2009
 47. Ziemkiewicz R., Polactwo, Lublin 2007
 48. Żebrowski W., Badanie polityki : ogniwa procesu badawczego na studiach politologicznych, Olsztyn 2012